Mere volume med en fillerbehandling - en effektiv rynkebehandling

Hvad er "Fillers"?
En filler er et stof, som sprøjtes ind i underhuden for at give mere fylde. Fillerbehandling kan opdeles i to grupper:

  • Fedttransplantation - kroppens egen filler
  • Resorberbare fillere, fx kollagen og hyaluronsyre (Restylane)
Hvad kan man opnå med en fillerbehandling?

Fillerbehandling er et uundværligt alternativ eller supplement til kosmetisk kirurgisk behandling. Ønskes udviskning eller camouflering af uønskede ansigtsrynker og folder er fillerbehandling et oplagt valg. Fillerbehandling er en meget alsidig behandlingsform og kan både anvendes til ændring af konturer og udfyldning af hulheder i såvel ansigt som på kroppen. Mindre brystforstørrelser uden brug af proteser er derfor muligt. En mindre kendt, men meget foryngende anvendelse af fillere er til behandling af håndrygge, som med alderen er blevet "skeletagtige".

Hvorfor vælge en hyaluronsyre-filler?

På Aros Privathospital anvendes kun ét kommercielt filler-produkt - det sikreste.

Restylane produktserien er en svensk fremstillet hyaluronsyre med mangeårig succes på hele verdensmarkedet. Restylane produktserien er anerkendt for at være markedets reneste og sikreste filler. Hyaluronsyre udgør knap halvdelen af det stof, vi har imellem vores celler, hvilket gør det til et meget sikkert produkt at anvende som filler, da det naturligt forekommer i kroppen. Hyaluronsyre findes især i hud og bindevæv, hvor det blandt andet fungere som fyldstof. Med alderen mindskes kroppens egen hyaluronsyreproduktion, hvilket resultere i en mindre fyldig, mindre elastisk og tørrere hud.

Da hyaluronsyre naturligt findes i kroppen kan det ikke udløse allergiske eller fremmedlegemereaktioner med mindre det indeholder forureninger. Især mht. renhed  er Restylane produktserien i front. Derfor er allergiske reaktioner på fillerne: Restylane, Restylane Vital, Perlane og Sub-Q. 

En meget vigtig sikkerhed ved hyaluronsyre som filler er, at dens effekt ikke er varig. Den påfyldte hyaluronsyrefiller vil langsomt nedbrydes i kroppen ligesom kroppens eget hyaluronsyre. Dermed undgås en alvorlig risiko, som kan være problematisk ved anvendelse af de permanente fillere, nemlig at de med årene kan komme til at ligge uheldigt i forhold de fremadskridende aldersforandringer i ansigts- og kropskontur.

Med hyaluronsyrebaserede fillere er man garanteret mod uheldige langtidseffekter. Det skal tilføjes at selvom hyaluronsyre-filler ikke er permanent er der klinisk dokumentation for en effektholdbarhed på op mod 2 år for Restylane, som er det ældste produkt i produktserien. Dette stemmer fuldt ud overens med vores egne kliniske erfaringer efter at have arbejdet med hyaluronsyre-fillerne i mere end 10 år.

Set i forhold til almindelig kirurgi udmærker Hyaluronsyre-fillerne sig ved at behandlingen altid er ambulant og højest kræver lidt lokalbedøvelse samt ingen eller meget kort rekonvalescenstid og meget få risici.

Hvorfor er der forskellige hyaluronsyre-fillere?

Vi har været med næsten fra starten, hvor det kun var Restylane, der blev fremstillet til behandling til udfyldning af rynker og folder i ansigtet. Men Restylane-familien består i dag foruden af Restylane selv, af Perlane til grovere folder, Sub-Q til forstørrelse af kindben og hage, samt Restylane Vital til foryngelse af hudfylden. SubQ er et fremragende produkt til at give fornyet fylde til håndrygge. Forskellen imellem de forskellige typer hyaluronsyre-fillere er ganske enkelt deres molekylstørrelse. Jo større molekylstørrelse, jo grovere materiale, jo dybere skal det placeres under huden for ikke at give ujævnheder - og jo længere varer der for kroppen at nedbryde det.

Hvordan er efterforløbet?

Set i forhold til en operation undgår man næsten fuldstændigt de sædvanlige operationsfølger. Der vil forekomme lidt hævelse og der vil sjældent være misfarvninger. Behandlingen giver ikke ar. Der er typisk lidt berøringsømhed i det behandlede område. Dette kan behandles med smertestillende f.eks. Panodil. I ansigtet og på håndrygge er der enkelte forholdsregler efter endt behandling. Tildækning af stikmærker med f.eks. cremer bør undgås de første 24 timer. Efter endt behandling på kroppen vil der oftest være et behov trykaflastning af det behandlede område i 1 til 2 uger.

Hvilke risici er der ved behandlingen?

Behandlingerne er forbundet med meget få komplikationsrisici. Dog kan knudrethed i det behandlede område forekomme hos 5%. Optræder dette, kan det altid behandles uden operation. Ved behandlinger på især kroppen er det også muligt i de første uger at forskubbe filleren, fx ved forkert lejring om natten, således at effekten ikke bliver den rigtige. Risikoen for en allergisk reaktion er uhyre lille, da hyaluronsyre i sig selv ikke kan give en sådan reaktion. Kun hvis der i produktet er efterladt urenheder fra fremstillingsprocessen vil en allergisk reaktion i meget sjældne tilfælde, < 0,5%, kunne forekomme. Vi har på 14 år aldrig set et tilfælde heraf. Infektioner kan forekomme hos <1%, og de er modsat for permanente fillere lette at behandle.

Hvordan vil behandlingen kunne følges op i fremtiden?

Hyaluronsyre-fillerbehandling er en meget dynamisk behandling. Med denne behandlingstype vil en gradvis forandring kunne opnås ved at fylde lidt filler ind ad gangen over en længere periode. Behandling over et længere tidsrum vil resultere i en "glidende overgang" i ændringen af ansigtets og/eller kroppens udseende. Alle fillerne kan til enhver tid suppleres op efter behov.  Ved at supplere op med tiden, når blot noget af effekten er aftaget, kan man opnå en jævn effekt. Filleren bør derfor suppleres op inden hele effekten har fortaget sig. Med årene kan man også ændre mængde og placering af fillerne, som det måtte passe med ændrede ønsker, som følge af ændrede ansigtstræk og kropsproportioner eller ændrede behov.

Hvorfor ikke en permanent filler?
  • fordi der er større risiko for infektion
  • infektioner har et alvorligt, langvarigt forløb med risiko for vansiring
  • nogle permanente fillere indebærer muligvis en kræftrisiko iflg. dyreforsøg
  • permanente fillere "flytter sig ikke" i forhold til de aldersmæssige ansigts- og kropsforandringer, så det der umiddelbart synes at være en fordel, kan meget vel blive en grim ulempe med årene

 

Alternativet: fedttransplantation - kroppens egen filler

Når en filler anvendes vil det som regel også være muligt at overveje at behandle med fedttransplantation i stedet. Dette gør sig bl.a. gældende læbeforstørrelse. Fedttransplantation har mange af de samme fordele som hyaluronsyre-fillereren. Da fedttransplantation er væsentligt mere omstændelig, er den også dyrere sammenlignet med hyaluronsyre-fillerbehandling.

Med fedttransplantation opnås flere af de fordele som permanent filler har, herunder en blivende effekt, men uden de indbyggede risici der er ved en permanent fillere. Dette skyldes, at det transplanterede fedt er levende væv, som forandrer sig i takt med kroppens øvrige væv.
Der skal dog tages højde for, at fedttransplantation er en regulær operation med dertilhørende større rekonvalescensbehov - og derudover kræver den type behandling selvfølgelig også at man har noget fedt at give af!