Fjernelse af Modermærker, skønhedspletter og andre pletter på huden

Fjernelse af Modermærker og andre pletter i og på huden. Modermærker, ”skønhedspletter” og vortelignende ”gevækster” i huden kan fjernes enten kirurgisk(operation) eller med laser- eller Surgitronbehandling. Ingen af metoderne kan forventes at fjerne sådanne hudforandringer helt sporløst. Men fjernelse med laser eller Surgitron efterlader næsten usynlige ar. Arrene bliver blot diskrete, lyse pletter i huden.


Specielt er det nu muligt at fjerne fregner fuldstændigt sporløst med den nyeste IPL Nordlys maskine.

På AROS kan vi i kraft af vores samarbejde mellem Plastikkirurgisk Center og Laserklinikken tilbyde den optimale behandling af alle former for pletter i huden.

Ikke alle ”skønhedspletter” er uskyldige, og principielt bør alle regulære modermærker (nævi) fjernes ved en operation, så de kan blive undersøgt mikroskopisk for ondartethed(malignitet). De fleste kan genkende et modermærke, og det vigtigste er at være opmærksom på, om et modermærke forandrer sig på en usædvanlig måde, da det kan være tegn på modermærkekræft. På den anden side vil vi gerne benytte lejligheden til at aflive den udbredte myte, at fordi man har et stort modermærke på fx 10 cms diameter, så har man større risiko for modermærkekræft. Det er ikke tilfældet.

Så er der alle de andre brunlige, rødlige eller farveløse pletter og knaster i huden, ”skønhedspletterne”. De allerfleste er udtryk for alders- og solskadeforandringer. De tristbrunlige, bløde, evt. vorteagtige, som kan findes over alt på kroppen kaldes med et mindre pænt udtryk "gammelmandspletter eller -vorter" som udtryk for at de dukker op i en sen alder. De er ganske ufarlige, men kan være ret så kosmetisk generende. ”Leverpletterne”, de flade, fregneagtige, som "myldrer" frem på håndrygge og underarme og underben samt ansigt er forårsaget af overdreven soldyrkelse. De er også ganske ufarlige, men er typisk lokaliseret på meget synlige områder.

Der er naturligvis mange andre, sjældnere hudforandringer, og der er også muligheden for at de kan skyldes hudkræft, hvorfor det er vigtigt at få dine "pletter" bedømt af en speciallæge i hudsygdomme eller plastikkirurgi, inden de bliver fjernet.

Der ydes evt. støtte fra "danmark" og andre sygeforsikringer til operation for skæmmende hudforandringer efter individuel ansøgning. Er indikationen for fjernelse mistanke om ondartethed, skal gøres opmærksom på, at behandlingen også udføres på offentlige hospitaler. Eneste forskel er at du på AROS kan forvente minimal ventetid og garanti for at blive behandlet diskret og personligt af en speciallæge og af samme speciallæge i hele forløbet.. Har du på offentligt sygehus fået en tid, som ligger mere end 1eller 2 måneder frem i tiden, kan du anmode om at blive viderehenvist til os via Frit Sygehusvalg ordningen..

Hvordan behandles modermærker?

Alle modermærker, der af en speciallæge vurderes som mistænkelige for ondartethed, skal regulært skæres væk i en fastlagt sikkerhedsafstand på nøjagtigt 5 mm og sendes til mikroskopisk undersøgelse. Viser den mikroskopiske undersøgelse, at modermærket er godartet, kan man evt. korrigere det resulterende ar efterfølgende, så det bliver så diskret som muligt. Om det er indiceret, kan dog typisk først vurderes efter et halvt års tid.  Modermærker, der klinisk kan vurderes som utvivlsomt godartede, kan vælges enten skåret bort i tæt afstand og med fuld hensyntagen til det kosmetiske resultat, eller behandlet som andre skønhedspletter, se nedenfor.

Operation udføres altovervejende ambulant i lokalbedøvelse. Hudforandringen fjernesi sin helhed og "hullet" sys enten direkte sammen eller der udføres en såkaldt lapplastik med sigte på det bedst mulige kosmetiske resultat. Udføres operationen på mistanke om modermærkekræft, skæres der cirkulært i en nøjagtigt målt afstand af modermærket. Ar kan efterfølgende sløres med CO2-laserbehandling eller fedttransplantation.

Hvordan behandles ”skønhedspletter”?

Alle hudforandringer, der ikke er mistænkelige for enten modermærkekræft eller hudkræft, kan fjernes med CO2-laser, IPL Nordlys- eller Surgitronbehandling.

Med Surgitron eller laserbehandling kan de fleste skønhedspletter fjernes næsten sporløst. Som hovedregel er Surgitron- eller CO2-laserbehandlingen bedst til alle fremstående pletter, mens de helt fregneagtige lige som almindelige fregner bedst fjernes med IPL Nordlys. Surgitron-behandlingen udføres i lokalbedøvelse. Behandling efterlader blot en lille ”hudafskrabning”, som ikke behøver syning, kun et plaster.

Laserbehandling kræver ingen bedøvelse og oftest ikke en gang et plaster. IPL Nordlys behandlingen gør ikke mere ondt end et svirp med en elastik.

Hvordan skal man forholde sig efter behandlingen?

Efter en kirurgisk fjernelse kan den ydre bandage sædvanligvis fjernes 2 dage efter operationen, og man kan derefter gå i almindeligt brusebad. De inderste plastre lades urørte indtil evt. trådfjernelse efter 5-10 dage. Det opererede område bør holdes højt de første 2-3 dage, hvilket kan være ret besværligt, hvis man er opereret på benet. Plasterbehandling af arene for at forebygge breddeøgning af dem tilrådes udført i minimum 3 mdr.. Af samme grund må intensiv sport tilrådes pauseret i 4 uger. En vis breddeøgning i forhold til det sytrådstynde ar, man har ved trådfjernelsen, må man dog forvente.

Efter Surgitronbehandling kan plastrene fjernes efter 2-5 dage afhængigt af lokalisationen.

Efter laserbehandling kræves oftest kun almindelig hudpleje.

IPL Nordlys behandlingen kræver ikke anden efterbehandling end solbeskyttelse

For alle behandlingsformer gælder at omhyggelig solbeskyttelse af de behandlede områder bør overholdes i et halvt år.

Hvornår kan man genoptage sit arbejde?

Efter IPL Nordlys, Surgitron- og laserbehandlinger kan man gå direkte tilbage til sit arbejde. Efter en operativ fjernelse afhænger det af plettens lokalisation og arbejdets art. De fleste kan dog regne med at være arbejdsklare dagen efter og næsten alle senest efter en uge.