MIDLERTIDIG NEDLUKNING FOR OPERATIONER I FULD BEDØVELSE

De private sygehuse er blevet bedt om at være en del af det nationale COVID 19-beredskab, og Sundhedsstyrelsen har derfor udsendt  et påbud om at vi stiller vores respiratorer mm til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen har desuden udsendt et påbud til de private sundhedsaktører om midlertidigt at indstille alle operationer i fuld bedøvelse med virkning fra d. 28/3 2020 og i et ukendt tidsrum.

Det bakker vi naturligvis op om, og de operationspatienter, som vi har måttet aflyse og evt. senere kommer til at aflyse bliver alle kontaktet direkte.

Du vil fortsat kunne komme til aftalte forundersøgelser, samt udvalgte operationer i lokalbedøvelse. Vores sekretariat og telefoner er ligeledes åbne, så vi kan hjælpe dig.

Vi kan endnu ikke sige noget om tidshorisonten for genoptagelse af operationer, men vi håber meget, at situationen omkring COVID-19 er kommet så meget under kontrol, at det kan blive snarest efter påske, at vi kan få frigjort vores respiratorer og begynde at indkalde vores aflyste patienter til operation. Vi beklager meget de gener, som denne situation medfører for vores kunder, men håber, at I har forståelse for, at vi alle må hjælpe til i denne krise.

Tilbage til Nyheder