Christer Zøylner Swan - Speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Klinisk lektor & forskningsaktiv som omhandler bl.a. årsager og behandling af høretab, svimmelhed. Øre- Næse- Halsklinikken AROS

Christer Zøylner Swan - Speciallæge ved Øre-Næse-Halsklinikken

Til oversigt

Kort om

Christer Zøylner Swan er speciallæge i øre-næse-halssygdomme og arbejder til dagligt ved Øre-, næse-, hals afdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Han har en bred erfaring inden for alle specialets aspekter med særligt subspeciale i sygdomme som involverer det ydre øre, mellemøret og det indre øre, herunder udredning og behandling af disse. Udover at være speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme, har han i flere år beskæftiget sig med neurologi (sygdomme i nervesystemet og hjernen) både i klinikken og som forsker, hvilket understøtter hans særlige funktion ved udredning, diagnostik og behandling af lidelser i det indre øre som medfører svimmelhed.

I tillæg til at arbejde som læge ved Aarhus Universitetshospital, er han ansat som klinisk lektor ved Aarhus Universitet hvor hans opgaver blandt er at fungere som vejleder ved forskningsprojekter og undervise og eksaminere medicinstuderende. Dertil er han selv forskningsaktiv med et forskningsområde som omhandler årsager og behandling af høretab, svimmelhed og andre sygdomme i hjernen og nerverne relateret til hørelse og svimmelhed. Han har publiceret flere artikler i både nationale og internationale tidsskrifter, holdt flere foredrag ved konferencer i både Danmark og udlandet og har en PhD-grad ved Aarhus Universitet.

Erfaring

Uddannelse:

2016-                  Klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicine, Aarhus Universitet

2015                    Speciallæge i otorhinolaryngologi, Sundhedsstyrelsen

2011-2015         Adjunkt, Institut for Klinisk Medicine, Aarhus Universitet

2009                    PhD, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Health, Aarhus Universitet

2004                    Lægevidenskabelig embedseksamen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Health, Aarhus Universitet

Klinisk erfaring:

2018                    Fokuseret otokirurgisk ophold ved Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, Holland

2016-                  Afdelingslæge – Ørekirurgisk team og Otoneurologisk Klinik, Øre-, næse-, halsafdelingen, Aarhus Universitetshospital

2015-2016         Afdelingslæge - Ørekirurgisk team, Øre-, næse-, halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

2014-2015         Læge, Øre-, næse-, halsafdelingen, Aalborg Universitetshospital

2010-2013         Læge, Øre-, næse-, halsafdelingen, Aarhus Universitetshospital

2009-2010         Læge, Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

2007-2009         PhD-stipendiat, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/Health, Aarhus Universitet

2005-2006         Læge, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Forskning og undervisning.

- Tidligere adjunkt og nu klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicine, Aarhus Universitet

- Underviser og eksaminator ved faget øre-, næse-, halssygdomme ved medicinstudiet, Aarhus Universitet

- Publiceret flere artikler i nationale og internationale tidsskrifter samt medforfatter på lærebog i neurologi

- Flere foredrag ved nationale og internationale konferencer

- Videnskabelig bedømmer ved flere internationale tidsskrifter

- PhD i neurologi

- Forskningsaktiv gennem mere end 10 år med fokus på otologiske og otoneurologiske sygdomme

Videnskabelige selskaber:

- Dansk Otokirurgisk Selskab

- Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi og Hoved-Hals kirurgi

- Dansk Selskab for Vestibulogi

- Dansk Medicinsk Selskab