Tine Engberg Damsgaard, speciallæge i plastikkirurgi, PhD. 16 års plastikkirurgisk erfaring. Plastikkirurgisk Center AROS

Tine Engberg Damsgaard - Speciallæge i plastikkirurgi

Til oversigt

Kort om

Uddannet på Aarhus og Odense Universitetshospitaler. 16 års plastikkirurgisk erfaring, heraf 5 med forskningsledelse (rekonstruktion, brystrekonstruktion, modermærkekræft, medfødte misdannelser). Forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor ved Plastikkirurgisk afdeling AUH.. Har særlig interesse for plastikkirurgisk brystkirurgi med focus på onkoplastik og rekonstruktion med alle teknikker.. Ligeledes mange års erfaring med operationer for medfødte misdannelser hos især børn, men også hos voksne. Deltager aktivt i internationale, europæiske og nationale kurser og kongresser i plastikkirurgi.


"Ønsker at tilbyde patienten den bedste rådgivning, idet en gensidig forventningsafstemning giver det bedste fundament for et godt resultat. Æstetik og funktionalitet med sigte på et godt udkomme både på kort og lang sigt, under hensyntagen til hele patienten."
Tine Engberg Damsgaard

Erfaring

Uddannelse
Lægevidenskabelig Embedseksamen, Aarhus Universitet, 1992
PhD, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 1996
Speciallæge i Plastikkirurgi 2005

Erfaring
Siden 1999-2005 Speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi ved Aarhus og Odense Universitetshospitaler
Plastikkirurgisk Center, Aros Privathospital siden 2005

Undervisning
Varetager præ-og postgraduat undervisning i Plastikkirugi i Speciallægeuddannelserne i Plastikkirurgi, Kirurgi, Kar-og Thoraxkirurgi, Gynækologi og Obstetrik og Urologi.
Foredragsholder på nationale og internationale kongresser og møder

Studieophold

  • Dr. Hilton Becker, Boca Raton, Florida; USA 6.-17. december 2008. Primær brystrekonstruktion med dermale grafter
  • Dr. Martin del Yerro, Instituto de Cirugía Plástica, Hospital Quiron, Madrid, Spanien, 5.-7.april 2010. Korrektion af medfødte brystmisdannelser.
  • Dr. Karl Breuing, Hospital Huyssens Stiftung, Heinrichstrasse 92, 45136 Essen, Tyskland, 15.-16. oktober 2012 Brystrekonstruktion med Strattice
  • Professor Mousthapha Hamdi, UZ Brussels, Laarbecklaan 101, Brussels, Belgium, 5.-9. august 2013, Perforantlapper til brystkirurgi
  • Dr. C. Andrew Salzberg, New York Group for Plastic Surgery, Tarrytown NY, 25.-27. november 2013 Lipotransplantation og brystrekonstruktion

Videnskabelige Selskaber
Den Almindelige Danske Lægeforening
Dansk Kirurgisk Selskab
Medlem af Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi
Medlem af Dansk Mikrokirurgisk Selskab
Medlem af Dansk Brystkirurgisk Selskab
Medlem af International Society for Plastic and Reconstructive Surgery
Medlem af Nordisk Plastikkirurgisk Forening
Medlem af Nordic Society for Vascular Anomalies