Ulrik Knap - Hudlæge

Til oversigt

Kort om

Ulrik Knap er i afsluttende del af uddannelse til speciallæge i hudsygdomme på Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

Har særlig kompetence inden for medicinsk behandling af hårtab og er sammen med plastikkirurgerne Mathilde Breitenbauch og Louise Bondo ansvarlig læge for behandling af hårtab på Aros Privathospital.

Har desuden stor interesse i behandling af hudens sygdomme generelt.

Deltager aktivt i internationale, europæiske og nationale kurser og kongresser i plastikkirurgi og hudens sygdomme.

Forsknings- og undervisningsaktiv inden for hudsygdomme og kirurgiske teknikker.

 

"Ønsker at kunne tilbyde den bedste rådgivning og behandling, såvel kirurgisk som medicinsk på et solidt fagligt grundlag med udgangspunkt i det individuelle behov, idet en gensidig forventningsafstemning giver det bedste fundament for et godt resultat."

Ulrik Knap

Erfaring

2012-13        Ét-årig forskeruddannelse ved Århus Universitet i tværfagligt samarbejde mellem Plastikkirurgisk                                                         Afdeling og Hudafdelingen på Aarhus Universitetshospital

2015-16       Ansat ved Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital

2016              Ansat ved Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt

2017-            Speciallægeuddannelse i hudsygdomme

                          Deltagelse i over 20 lægevidenskabelige kurser og arrangementer inden for plastikkirurgi og                                                                      hudsygdomme

  

Undervisning

2010              Underviser af lægestuderende i bevægeapparatets anatomi under studieophold på Masaryk University i                                            Tjekkiet

2011-12       Underviser i basale og avancerede kirurgiske teknikker i Studerendes Almene Kirurgiske Selskab

2015-17       Underviser i kirurgiske teknikker på lægestudiet ved Århus Universitet

2017              Underviser i hudsygdomme på kiropraktorstudiet ved Syddansk Universitet

 

Videnskabelige Arbejder

2012-17       Forfatter til 13 kirurgiske og dermatologiske videnskabelige artikler, 12 abstracts og 7 videnskabelige                                                præsentationer af forskningsresultater på internationale og nationale kongresser.

2018              Forskningsansvarlig læge på forskningsprojekt vedrørende anvendelse af CO2-laser til behandling af

                          hudkræft på Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

                                               

Seneste Kurser

2009              Eksperimentel kirurgisk teknik, Skejby Sygehus, Selskab for Medicinsk Studenterforskning

2012              Prægraduat kirurgisk træning, Skejby Sygehus

2012              Mikrokirurgiske teknikker, Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2013              First European School of Dermato-oncology, Fundamentals of cutaneous oncology, European Association                                        of Dermato-Oncology, Berlin, Tyskland

2014              Færdighedskursus i plastikkirurgiske lapplastikker og hudtransplantater ved Professor Roland Kaufmann,                                        Vilnius, Litauen

2014              Mikrokirurgiske teknikker, Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2016              Plastikkirurgiske indgreb og lapplastikker, Yngre Plastikkirurger

2016              Basalt plastikkirurgisk færdighedskursus, Yngre Plastikkirurger

2017              Kursus i akutte hudsygdomme, Foreningen af Yngre Dermatologer

2017              Kursus i psoriasis, European Association of Dermato-venereology

2017              Introductory Course on the Biology of the Skin, Cambridge University, England

2018              Hands-on kursus i laser til terapeutisk og kosmetisk behandling af huden, Malmø, Sverige

 

Seneste Kongresser

2013              Forårsmøde i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

2013              9th European Association of Dermato-Oncology Congress, Hamburg, Tyskland

2014              10th European Association of Dermato-Oncology Congress, Vilnius, Litauen

2016              Forårsmøde i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

2016              The 36th Congress of the Scandinavian Association of Plastic Surgeons & The 15th Nordic Burn Meeting,                                             Uppsala, Sverige

2017              Forårsmøde i Dansk Dermatologisk Selskab

 

Videnskabelige Selskaber

                         Lægeforeningen

2012-18     Medlem af Yngre Plastikkirurger

2017            Medlem af Foreningen af Yngre Dermatologer

2017            Medlem af European Association of Dermato-venereology

 

Tillidserhverv

2016-17     Suppleant for Yngre Læge repræsentant i Ansættelsesudvalget for Almen medicin i Region Syddanmark

2017-18     Suppleant for Tillidsrepræsentant på Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

2018            Yngre Læge repræsentant i Ansættelsesudvalget for Almen medicin i Region Syddanmark

 

Stipendium & Priser

2011           Forskerstipendium fra Kræftens Bekæmpelse

2013           Vinder af Bedste Foredrag ved forårsmøde i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

2016           Nominering til Bedste Foredrag ved forårsmøde i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi