Anæstesiklinikken AROS

En del operationer hos Anæstesiklinikken AROS kan udføres i lokalbedøvelse anlagt af den kirurgiske speciallæge, der udfører operationen.

I andre tilfælde er det nødvendigt med en mere omfattende bedøvelse, generel anæstesi eller regional blokade, som kræver medvirken af speciallæger i anæstesi i samarbejde med specialuddannede anæstesisygeplejersker.

Den daglige ledelse af de anæstesiologiske funktioner ved AROS Privathospital varetages i fællesskab af speciallægerne Erik Sloth og Kaare Brixen Larsen.

Anæstesiklinikken AROS er ansvarlig for:

  • At operationer i generel anæstesi (helbedøvelse, narkose) eller forskellige former for regional blokade (f.eks. rygmarvsbedøvelse eller bedøvelse af en arm) foretages under maksimal sikkerhed
  • At opvågningen efter bedøvelse sker sikkert og så behageligt som muligt, herunder at evt. kvalme og opkastning behandles
  • At der gives smertestillende behandling efter den enkelte patients behov

Klinikken benytter sig kun af speciallæger i anæstesi med mange års erfaring fra universitetsafdelinger.

Anæstesiklinikken - Speciallæger & tilknyttede medarbejdere