Kombinationen af kæbekirurgi og plastikkirurgi gør det muligt at opnå det optimale & mest harmoniske behandlingsresultat. Kæbekirurgisk Klinik AROS
Smal underkæbe

Det forekommer, men sjældent, at kvinder finder deres underkæbe for smal. Det et typisk et mandligt problem, og derfor er det typisk mænd, der henvender sig med ønske om en bredere, mere vinklet underkæbe.

 

 

Hvem kan have glæde af en kosmetisk korrektion af en for bred underkæbe?

Det er overvejende mænd, hvor mere markerede kæbevinkler kan give et positivt bidrag til udseendet. Vigtigt er at have øje for balancerne ift. hage og kindben. Af og til kan det være nødvendigt samtidigt at foretage en forstørrelse af hagedelen af underkæben for at opnå et afbalanceret udseende. Desuden er det vigtigt at få afdækket, om der også er smerter eller funktionsgener ved sammenbid. I så fald bør der foretages en regelret odontologisk udredning inden operation besluttes, idet den rigtige beslutning i så fald kan vise sig at være en regulær forflytning af enten underkæbe eller overkæbe for at opnå den rette sammenbidsfunktion med samtidig opretning af de kosmetiske gener. Den type operationer foregår i offentlig regi. Men da de er meget mere besværlige og risikable end rent kosmetisk korrektion, skal der naturligvis være en god funktionel gevinst at hente for at indgå i disse større kæbeoperationer med tilhørende tandretninger. 

Konsultation og røntgenundersøgelse for rette operationsplanlægning

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Ved konsultationen, som udføres af plastikkirurg Ole Momsen, analyseres ansigtets proportioner og skelet og bløddeles andel heri. Desuden afdækkes om der er problemer med tandstilling og bidfunktion. De mulige løsninger med gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Der lægges en foreløbig operationsplan, og patienten skal derefter have foretaget specialrøntgen, som vi kan tilbyde at blive direkte henvist til hos en samarbejdende specialtandlæge i Århus, ofte med mulighed for foretagelse samme dag.

Journal, fotos og røntgenoptagelser forelægges så for vores kæbekirurg mhp. hans vurdering, og der fastlægges et endeligt operationstilbud, som tilsendes patienten.

Hvordan korrigeres en for smal underkæbe?

Underkæbens bagre vinkler kan lettest og mht. udseendet sikrest forstørres ved indsættelse af MEDPORimplantater.

Hvordan foregår underkæbeoperationen?

Kæbeoperationer udføres altid i fuld bedøvelse. Adgang opnås via et snit i mundslimhinden på indersiden af kinderne langs den nedre tandrække.

Operationerne sker i samarbejde mellem kæbekirurg John Jensen og plastikkirurg Ole Momsen og grundet operationernes komplexitet anbefales at overnatte indlagt på hospitalet.

Hvad er risikoen ved operationen?

Ved en forstørrelse af kæbevinklerne er der ingen risiko for nedsat følesans, fordi der ikke forløber hudnerver i området.

Hævelse og misfarvning i området omkring kæbevinklerne og ned på halsen er helt normalt. Den svinder gradvist fra 3 dage efter operationen.

Ved indsættelse af implantat er det vigtigste komplikation betændelse omkring implantatet. Dette kan i værste fald ikke bekæmpes med antibiotika og i så fald medføre at det bliver nødvendigt at fjerne implantatet. Der gives naturligvis forebyggende antibiotika ved operationen og den højest mulige grad af sterilitet opretholdes. Men risikoen for betændelse er cirka 2% selv hos helt raske personer.

En blodansamling forekommer sjældent, <1%, og kan i givet fald kræve udtømning. 

Hvordan er efterforløbet?

Efter indgrebet påsættes en kompressionsforbinding for at mindske hævelse og blødning efter operationen. Denne bibeholdes 1-3 dage efter operationen.

I de første 3 dage er der typisk hævelse af nedre ansigt bagtil strækkende sig ned på halsen. Der er ømhed, men sjældent morfinkrævende smerter. Hævelsen aftager kraftigt efter de første tre dage, men den er ikke forsvundet helt før efter et halvt år. Sammensyningen i slimhinden er foretaget med selvopløselige tråde. Det det valgfrit om man ønsker trådene fjernet efter en uge.