Vi tilbyder behandling af bl.a. grå stær, linseoperationer for nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl og problemstilling. Øjenkirgurgisk Klinik AROS
Grøn stær

Hvad er grøn stær?
Ved grøn stær forstår man en kronisk sygdom, der er kendetegnet ved højt tryk i øjet og beskadigelse af synsnerven og/eller synsfeltet. Ubehandlet kan sygdommen medføre blindhed.

Hvad er en grøn stær operation?

Ved en operation for grøn stær søger man at nedsætte trykket i øjet ved at skabe en kunstig kanal, så øjets kammervæske kan sive ud af øjet på en kontrolleret måde. Den traditionelle måde er at lave en trabekulektomi, som lille hul fra øjets inderside til ydersiden under øjets bindehinde. Væsken kan øjets indre kan hermed sive ud under en lille blære på slimhinde. En ny metode er viscocanalostomi, som er en form for trabekulotomi, hvor man ikke laver en fuldstændig kanal igennem hele øjets væg, men kun åbnet omkring den kanal, som er ansvarlig for drænagen af øjets væske. Da operationen således er mindre traumatisk, er den ikke behæftet med så mange komplikationer som den ældre trabekulektomi.

Hvem får lavet en grøn stær operation?

Behandlingen af grøn stær foregår først og fremmest med øjendråber, hvor man forsøger at nedsætte øjets tryk. Hvis denne behandling ikke er tilstrækkelig, dvs at trykket trods behandling med øjendråber ikke er lavt nok, kan det komme på tale at foretage operation, som kan foregå med laser eller med diamant-kniv.

Hvad kan man forvente at opnå med en operation for grøn stær?

En operation for grøn stær operation er en forebyggende operation og ikke en helbredende operation. Det vil sige, at operationen sigter mod at nedsætte trykket, så den fremadskridende sygdom bremses og synet ikke forringes yderligere. Man kan håbe på, at øjet efter operationen får et normalt tryk og ikke skal have øjenmedicin, men det kan blive nødvendigt at justere behandlingen efter operationen og evt give nogle tryknedsættende øjendråber.

Forberedelse til operationen

Inden operationen undersøges øjet grundigt for at konstatere, hvor meget synet har taget skade af den grønne stær og for at konstatere, om der er andre ledsagende øjensygdomme. Øjets tryk bliver målt, og det er oftest graden af trykforhøjelse i forhold til synspåvirkningen, der afgør, om operation kan anbefales.

Lokalbedøvelse

Operationen foregår næsten altid i lokalbedøvelse, på samme måde som f. eks. under en grå stær operation (se lokalbedøvelse ved grå stær).

Forholdsregler efter operationen

Det anbefales at tage den med ro et par uger efter operationen. Øjets tryk vil ofte variere meget i den første tid og kan være både højt eller lavt. Disse tryksvingninger kan påvirke synet og kan give lette smerter. Hvis der komme tiltagende smerter, kan det være tegn på kraftig trykforhøjelse, og det er derfor vigtigt at kontakte øjenlægen. Øjet skal dryppes med dråber, der forhindrer infektion og betændelses-reaktion. Først efter nogle uger kan man udtale sig om det endelige trykmæssige resultat efter operationen.

Mulige komplikationer

Som ved alle andre øjenoperationer er der en lille risiko forbundet med indgrebet, f. eks. i form af infektion, blødning og nethindeløsning. Disse komplikationer optræder i nogle få procent af tilfældene. Når der opereres for trykket, er der endvidere en vis risiko for, at trykket kan være abnormt lavt eller abnormt højt i den første tid efter operationen. Det er derfor nødvendigt med flere kontrol-besøg i denne første fase efter operationen og det kan være nødvendigt at supplere dråbebehandlingen med tryk-nedsættende medicin. Hvis trykket er vedvarende abnormt højt eller abnormt lavt efter operationen kan det blive nødvendigt med en reoperation, hvor den kunstige kanal kigges efter for at kontrollere at den ikke er tilstoppet eller er for kraftigt virkende, henholdsvis.