Vi tilbyder behandling af bl.a. grå stær, linseoperationer for nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl og problemstilling. Øjenkirgurgisk Klinik AROS
Linseoperation for nærsynethed og langsynethed

Hvad er en linseoperation?
En linseoperation er en operation med implantation af en kunstig linse for at ændre øjets brydningsfejl.

Linseoperationen er ofte kombineret med en fjernelse af den naturlige linse, og minder på denne måde om en grå stær operation, hvor øjets naturlige linse er blevet uklar og af denne grund skal fjernes. Hensigten med en linseoperation er at give øjet et godt syn med så lille brillebehov som muligt.

Hvem får lavet en linseoperation?

De tekniske fremskridt inden for grå stær kirurgien har flyttet grænserne for, hvornår man foretager en linseoperation. Dette skyldes dels, at linseoperationer er blevet sikrere med færre komplikationer, men også at det er blevet muligt at kontrollere det optiske resultat med stor sikkerhed. Hvis man f. eks. er meget nærsynet eller meget langsynet, kan en løsning være at udskifte den naturlige linse med en kunstig linse, hvor styrken bliver nøje kontrolleret ved en udmåling af øjet inden operationen.

Fordelen ved en linseoperation er et hurtigt og godt syn med et minimalt brillebehov. Ulemperne er den operationsrisiko, der er ved indgrebet og som ligner risikoen ved en grå stær operation. Kun ved at afveje fordelene med risikoen ved indgrebet kan man beslutte sig til en linseoperation.

De fleste, der får foretaget en linseoperation for at ændre øjets brydningsfejl, har en kraftig nærsynethed eller langsynethed og en alder, hvor linsens akkommodationsevne er reduceret, dvs over 40 år. Det kan dreje sig om patienter, som i mange år har prøvet kontaktlinser og har oplevet problemer med disse, enten i form af allergi, infektioner eller skader på hornhinden. Det kan også dreje sig om patienter med skjult langsynethed, hvor læsebrillen skal være kraftigere og kraftigere, og hvor det at bruge briller eller kontaktlinser er forbundet med stor gene.
Den seneste udvikling af nye linseimplantater har åbnet mulighed for at genetablere linsens akkommodationsevne i form af såkaldt multifokale linser, der er i stand til at give et billede på afstand og på nærmeste hold.

Det er med denne teknologi muligt at sigte mod et godt afstandssyn og samtidig have et godt læsesyn uden brug af briller.