Skæv næseskillevæg

Hvad forstås ved en skæv næseskillevæg?
Næsehulen deles af en skillevæg som fortil består af brusk, og længere bagtil består af knogle. Hvis næseskillevæggen er skæv, kan det medføre nedsat luftpassage gennem det ene eller begge næsebor. En skæv næseskillevæg kan være betinget af en skade, være medfødt, eller opstået pga. skæv vækst af brusk/knogle. Ikke sjældent ses en kompensatorisk forstørrelse af den nederste næsemusling i næsehulen på modsatte side af skillevæggens skævhed.

Symptomer

Selvom næsetæthed kan forekomme som et banalt symptom, er tilstanden ofte forbundet med betydeligt ubehag hos det enkelte individ, ikke sjældent i en sådan grad at livskvaliteten påvirkes.

En skæv næseskillevæg kan reducere luftpassagen gennem det ene eller begge næsebor og derved give symptomer på næsetæthed enten på den ene eller på begge sider. Selv beskedne skævheder fortil i næsen kan give symptomer. Symptomerne er ofte konstante, men kan veksle og variere. Desuden kan en skæv næseskillevæg disponere til bihuleproblemer, søvnproblemer, forstyrrelser i lugtesansen samt udtørring af næseslimhinden evt. med skorpedannelse og næseblødninger til følge. Idet man tvinges til i højere grad at trække vejret gennem munden, bliver indåndingsluften ikke tilstrækkeligt filtreret, fugtet og opvarmet.

Dette kan resultere i gener fra mund, svælg, strube og lunger, særligt pga. udtørring og irritation af slimhinderne.

Undersøgelse for næsetæthed

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næsehulerne, evt. suppleret med blodprøver og allergitests. Hvis du har søvnproblemer eller symptomer fra lungerne, har vi mulighed for at foretage en søvnanalyse samt en undersøgelse af din lungefunktion. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af næsetæthed

Behandling af næsetæthed er meget individuel. Behandlingssucces afhænger i høj grad af, at diagnosen stilles korrekt, og den rigtige behandling iværksættes. Dersom en skæv næseskillevæg skønnes at være hovedårsagen til dine gener, er en operation som regel nødvendig. Operationen udføres i fuld bedøvelse, enten ambulant eller under indlæggelse. Vi opererer indvendigt i næsen, primært via det højre næsebor, således at der ikke efterlades synlige ar. Slimhinden løsnes fra næseskillevæggen og de skæve områder korrigeres.

Målet er at bringe skillevæggen tilbage i midtlinjen og fjerne skævheder. For at sikre bedst mulig opheling samt forebygge blodansamling og blødning, stabiliseres skillevæggen med sting eller tynde silikoneplade indvendigt på hver side af skillevæggen. Silikonepladerne fjernes efter en uge. Af og til anlægges også en tampon i hvert næsebor, som fjernes dagen efter operationen. Hvis de nedre næsemuslinger er forstørrede, korrigeres de som regel også.

Dette kan forventes efter operationen

Let blødning og blodtilblandet slim fra et eller begge næsebor kan forekomme i dagene efter operationen. Det er ikke ualmindeligt med lettere smerter og ømhed i næsen de første dage. Benyt evt. milde smertestillende medikamenter (håndkøbsmedicin). Skorper i næsen og næsetæthed er meget almindeligt den første tid efter operationen og forebygges bedst ved hyppige saltvandsskylninger af næsen. Den fulde effekt af operationen indtræder ofte først efter cirka fire uger.

Forholdsregler efter operationen

Skyl næsen med saltvand tre til fire gange daglig i fire uger. Dette mindsker skorpedannelsen og giver bedre betingelser for ophelingen. Vejledning om saltvandsskylning udleveres ved udskrivelsen. Sov gerne med hovedet lidt hævet de første uger efter operationen. Undgå tungt fysisk arbejde/sport de første to uger efter operationen samt kontaktsport fire uger efter operationen. Du bør påregne cirka en uges sygemelding, afhængig af dit arbejde.

Kontrol

Der aftales kontrol ved Øre-Næse-Halsklinikken, AROS Privathospital, cirka en uge efter operationen, hvor eventuelle silikoneplader og sting fjernes, og helingen kontrolleres.

Mulige komplikationer

Komplikationer i forbindelse med narkose og operation forekommer sjældent. Ved kraftigere eller vedvarende blødning kan det blive nødvendigt at indsætte salvetamponer i næseborene, som typisk fjernes igen efter et døgn. Blodansamling under slimhinden forekommer sjældent, og behandles med udtømning af blodet og salvetamponer. Infektion forekommer ligeledes sjældent, og behandles med antibiotika. I enkelte tilfælde genopstår skævheden, dog sjældent i samme omfang som før operationen. Dette kan skyldes forstyrrelse af helingsprocessen eller elastiske egenskaber af brusken, som kan trække skillevæggen skæv igen.

Dette kan nødvendiggøre en ny operation. Yderst sjældent opstår der et hul i næseskillevæggen. Dette giver sjældent anledning til gener, og kan om nødvendigt lukkes operativt. Skulle komplikationer indtræffe, skal du kontakte AROS Privathospital, skadestue eller vagtlæge.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital.