Stritører

Hvad er årsagen til stritører?
Stritører er som regel medfødt, og skyldes oftest underudvikling af foldninger yderst på ørebrusken eller overudvikling af brusken i øreskålen. Ikke sjældent ses en kombination af begge deformiteter. Resultatet er mere eller mindre udstående ører.

Udstående ører kan være årsag til mindsket selvværd.

Undersøgelse for stritører

Ved undersøgelsen gennemgår vi problemstillingen samt dine forventninger til en evt. operation. Der foretages en øre- næse- halsundersøgelse med vurdering af typen og omfanget af ørernes deformiteter. Desuden tages klinisk foto. Herefter udarbejdes en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om indgrebet samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af stritører

Stritører kan korrigeres ved en operation. Den kirurgiske teknik afhænger af typen og omfanget af deformiteten, og tilpasses altid individuelt. Via et hudsnit bag øret formes og tildannes ørebrusken, og evt. overskydende brusk og hud fjernes. Hudsnittets placering bag øret gør, at arret i praksis bliver usynligt. Der syes udelukkende med indvendig, selvopløselig tråd. Efter operationen anlægges en speciel øreforbinding som skal sikre at ørerne heler i den korrekte stilling. Forbindingen fjernes efter otte dage. Målet med operationen er at give ørerne et så naturligt og normalt udseende som muligt, uden at de bærer præg af at være opererede. Fuldkommen symmetri af ørerne kan dog ikke forventes.

Operationen foregår oftest ambulant, og udføres hos voksne sædvanligvis i lokal bedøvelse, hvilket vi har meget gode erfaringer med.

Kontrol

Du skal møde til kontrol otte dage efter operationen, hvor øreforbindingen fjernes og sårene kontrolleres.

Forholdsregler efter operationen

Hvis øreforbindingen bliver løs, forflytter sig eller bliver våd skal du kontakte AROS Privathospital. Hårvask kan først foretages dagen efter forbindingen er fjernet. Efter fjernelse af forbindingen skal du benytte pandebånd om dagen samt hårnet om natten i yderligere tre uger for at sikre optimal opheling af ørerne. Vi fraråder sport de første fire uger efter operationen. Du skal forvente et fravær fra skole/arbejde på tre til fem dage.

Almindelige følger af operationen

Lette til moderate øresmerter er almindeligt, og aftager normalt i løbet af nogle dage. Smertestillende medicin, f.eks. Panodil, kan benyttes. Det hænder at ørerne er ømme i nogle uger efter operationen. Lidt blod i forbindingen er ikke ualmindeligt.

Mulige komplikationer

Risikoen for komplikationer ved en stritøreoperation er lav. Blødning fra sårene kan forekomme, men er oftest begrænset og af forbigående karakter. Infektion forekommer sjældent, og bekæmpes med antibiotika. Blodansamling forekommer sjældent, men indebærer at blodet skal udtømmes. Hvis helingsprocessen forstyrres kan det kosmetiske resultat forringes, hvilket kan indebære en ny operation. Abnorm arvævs-dannelse (keloid) kan forekomme i sjældne tilfælde. Skulle komplikationer indtræffe kan AROS Privathospital kontaktes.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital