Korrektion af modsidige bryst

Har man haft et relativt stort bryst, er en væsentlig gene ved at miste sit ene bryst den skævbelastning af kroppen, især skulderpartiet, som det tilbageværende bryst bevirker. Desuden er det væsentligt mere besværligt at leve med en stor ydre protese end en mindre. Vi må derfor betragte det som en lægelig kunstfejl ikke at tilbyde sådanne patienter at få reduceret det andet bryst efter at det syge bryst er blevet fjernet, uanset om patienten ønsker brystrekonstruktion eller ej.

Vælger du brystrekonstruktion, er det oftest nødvendigt at foretage en korrektion af det modsidige bryst for at opnå acceptabel symmetri, uanset om dit bryst bliver rekonstrueret med protese eller dit eget væv.

Er rekonstruktionen udført med protese kan der blive tale om en reduktion, et løft eller en forstørrelse af dit tilbageværende bryst.
Anvendes eget væv til rekonstruktionen bliver der tale om et modsidigt løft eller en reduktion, kun undtagelsesvist vil der blive behov for en forstørrelse.

Korrektionen af det modsidige bryst vil næsten altid være en mindre belastende operation med færre risici og færre sygedage end selve rekonstruktionen. Den udføres sædvanligvis i fuld bedøvelse, men det er ikke ualmindeligt at man kan tage hjem samme dag. Det vil altid blive diskuteret forud for påbegyndelse af det rekonstruktive forløb, hvilken korrektion der vil komme på tale, men ofte er det ikke muligt at vide helt nøjagtigt hvordan den skal udføres (hvilken størrelse eller hvilken form) før det mistede bryst er blevet rekonstrueret. I så fald bliver den modsidige korrektion typisk først udført ved en senere operation, evt. samtidigt med rekonstruktion af brystvorten.

Det er jo sjældent at kvinder har 2 helt ens bryster og mindre asymmetrier mellem det rekonstruerede og det modsidige bryst har man hidtil typisk afstået fra at korrigere, dels fordi udbyttet skal stå i rimeligt forhold til omkostninger og risici, dels fordi de traditionelle metoder medfører synlige ar på det raske bryst.

Med hhv. fedttransplantation og Macrolane (indsæt som link til hhv fedtransplantation- og Filler-menupunktet) er der dog kommet gode muligheder for også mindre korrektioner uden synlige ar og med en mindre indsats fra patientens side. De to metoder kan komme på tale, hvis der er små, men for dig som det berører, betydende forskelle i form eller størrelse. I korthed kan man med begge metoder opnå reduktion af sådanne forskelle vha. indsprøjtning af den manglende fylde eller indsprøjtning af fylde, der hvor det måtte mangle i det ene bryst for bedre at matche formen af det andet bryst. Se i øvrigt under det to behandlinger.

Er forskellene større, er der ingen vej uden om den regulære operation.