Fillers til rynkebehandling og udfyldning af furer

Vi har været med næsten fra starten, hvor det var Restylane, der blev fremstillet til udfyldning af rynker og folder i ansigtet. Og Restylane-familien er stadig væk det bedste valg af en filler til ansigtet. Men Restylane fylder for lidt og er ikke langtidsholdbar nok til andre formål. Familien består derfor i dag foruden af Restylane selv, af Perlane til grovere folder, Sub-Q til forstørrelse af kindben og hage, samt Restylane-Lipp til læbeforstørrelse. SubQ er også fremragende til at give fornyet fylde til håndrygge. Forskellen imellem de forskellige typer hyaluronsyre-fillere er ganske enkelt deres molekylstørrelse. Jo større molekylstørrelse, jo grovere materiale, jo dybere skal det placeres under huden for ikke at give ujævnheder - og jo længere varer der for kroppen at nedbryde det.

Selv om Hyaluronsyren ikke varer for altid, så har Q-Med produkterne i vores hænder vist sig at have en holdbarhed endog længere end den som Q-Med stiller i udsigt. Vi har således set fortsat effekt af Restylane i ansigtsfolder selv 2 år efter injektion, selv om den gennemsnitlige varighed er angivet til 1½ år.

Hvad kan man opnå med en fillerbehandling?

Da fillere først kom frem for mange år siden i form af silikoneindsprøjtninger, blev de først og fremmest anvendt både til ansigtsrynker, men de blev også forsøgt brugt til brystforstørrelse - med ret så sørgelige resultater. I ansigtet gik det bedre, men med årene måtte man erkende at der var en for stor risiko for at silikonen med tiden kommer til at ligge forkert. Dernæst opdagede man, at man kun vanskeligt kunne komme af med den fejlplacerede silikone, og kun med ar til følge!

Der er nu heldigvis udviklet filler-materialer og -teknikker, som er anderledes sikre at anvende. For der er ganske mange ting man kan opnå med en filler i kosmetisk øjemed. Fillerbehandling er blevet et uundværligt supplement til kosmetisk kirurgisk behandling.

Det er stadigvæk først og fremmest til udviskning eller camouflering af uønskede ansigtsrynker og folder, at fillerbehandling har sin største funktion. Men med de seneste produktudviklinger kan man også anvende fillere til at ændre konturer og udfylde hulheder i såvel ansigt som på kroppen. Dermed er mindre brystforstørrelser uden brug af proteser igen blevet muligt. En mindre kendt, men meget foryngende anvendelse er til håndrygge, som med alderen blevet "skeletagtige".

Hvorfor vælge en hyaluronsyre-filler?

Vi anvender kun ét kommercielt filler-produkt - det sikreste.

Q-Med er en svensk bioteknologisk virksomhed med succes på hele verdensmarkedet med deres Hyaluronsyre-baserede fillere. De er anerkendt for med deres bakteriefremstillede produkt at have markedets reneste og sikreste filler. Samitidig er de også i front med innovationer mht. anvendelsesmuligheder.

Sikkerheden skyldes først og fremmest at hyaluronsyre er et stof vi har i rigelig mængde i kroppen i forvejen. Hyaluronsyre udgør knap halvdelen af det stof, vi har imellem vores celler. Især er det til stede i hud og bindevæv. Dets fysiologiske rolle er at være fyldstof i kroppen, at være smørelse imellem cellerne og det har en rolle i cellers mobilitet og integration. Med alderen mindskes kroppens egen hyaluronsyreproduktion, og det giver en mindre fyldig, mindre elastisk og tørrere hud. Man kan derfor godt sige, at hyaluronsyrefilleren substituerer for det aldersmæssige hyaluronsyretab. Da det er et krops-eget stof er det ikke muligt, at det kan udløse allergiske eller fremmedlegemereaktioner med mindre det indeholder forureninger. Og det er især mht. renhed af det fremstillede hyaluronsyre, at Q-Med er i front. Derfor er allergiske reaktioner på Q-Meds fillere: Restylane, Perlane, Sub-Q og som sidste skud på stammen: Macrolane, uhyre sjældne.

Endnu en sikkerhed ved hyaluronsyre som filler er, at den ikke er varig. Den påfyldte hyaluronsyrefiller vil langsomt, men sikkert nedbrydes i kroppen lige som kroppens eget hyaluronsyre. Dermed undgår man en alvorlig risiko ved de permanente fillere, nemlig at de med årene kan komme til at ligge uheldigt i forhold de fremadskridende aldersforandringer i ansigts og kropskontur. Med hyaluronsyrebaserede fillere er man garanteret mod uheldige langtidseffekter i form af at en oprindeligt velanbragt filler med tiden ligger forkert, og således kommer til at skæmme i stedet for at fremme udseendet. Det skal tilføjes, at selvom Q-Meds hyaluronsyre-filler ikke er permanent, så er der klinisk dokumentation for både en effektholdbarhed på op mod 2 år for Restylane, som er det ældste i produktserien. Dette passer helt med vores egne kliniske erfaringer efter at have arbejdet med hyaluronsyre-fillerne i mere end 10 år. Det kan tilføjes at der er begyndt at komme dokumentation for at hyaluronsyre-tilførslen til vævet stimulerer kroppens egenproduktion af de bindevævsbestanddele, som holder vævet fast og elastisk.

Set i forhold til almindelig kirurgi udmærker Hyaluronsyre-fillerne fra Q-med sig ved at behandling altid er ambulant og i lokal bedøvelse, samt at der er ingen eller meget kort rekonvalescenstid og meget få risici.

Hvorfor er der forskellige hyaluronsyre-fillere?

Vi har været med næsten fra starten, hvor det var Restylane, der blev fremstillet til udfyldning af rynker og folder i ansigtet. Og Restylane-familien er stadig væk det bedste valg af en filler til ansigtet. Men Restylane fylder for lidt og er ikke langtidsholdbar nok til andre formål. Familien består derfor i dag foruden af Restylane selv, af Perlane til grovere folder, Sub-Q til forstørrelse af kindben og hage, samt Restylane-Lipp til læbeforstørrelse. SubQ er også fremragende til at give fornyet fylde til håndrygge. Forskellen imellem de forskellige typer hyaluronsyre-fillere er ganske enkelt deres molekylstørrelse. Jo større molekylstørrelse, jo grovere materiale, jo dybere skal det placeres under huden for ikke at give ujævnheder - og jo længere varer der for kroppen at nedbryde det.

Og nu er der endeligt også kommet en filler til kroppen, herunder især bryster. Produktet hedder Macrolane, og det er egentligt ganske identisk med Restylane bortset fra at hyaluronsyren er kædet sammen i endnu længere kæder eller større molekyler og dermed anvendeligt dybt nede i underhuden. Der er allerede nu 7 års erfaring med anvendelsen af denne filler til udfyldning af hulheder på kroppen og, især i Japan, til forstørrelse af bryster. Vi er derfor helt trygge ved også at have denne behandling med i vores repertoire.

Selv om Hyaluronsyren ikke varer for altid, så har Q-Med produkteren i vores hænder vist sig at have en holdbarhed endog længere end den som Q-Med stiller i udsigt. Vi har således set fortsat effekt af Restylane i ansigtsfolder selv 2 år efter injektion, selv om den gennemsnitlige varighed er angivet til 1½ år. Q-Med opgiver at efter 1 år er næsten 50% af substansen det nye produkt til kroppen, Macrolane, stadig til stede, og at det sidste først forsvinder efter 4 år. Den længere holdbarhed skyldes Macrolane-molekylernes større størrelse.

Hvordan foregår filler-behandlingen?

Hyaluronsyrefillerbehandling er en meget enkel behandling set i forhold til en regulær operation. Den udføres i ansigtet, oftest uden alternativt i lokal bedøvelse. På kroppen og ved brystforstørrelse med Macrolane er lokalbedøvelse nødvendigt. Der er ingen egentlige smerter bagefter, kun lidt lokal ømhed. Den kræver ingen indlæggelse og er ikke forbundet med noget reelt rekonvalescensbehov.

Hvordan er efterforløbet?

Set i forhold til en operation undgår man næsten fuldstændigt de sædvanlige operatonsfølger. Der er kun lidt hævelse, sjældent misfarvninger og ingen ar. Der er typisk lidt berøringsømhed i det behandlede område. Der kræves ikke andet smertestillende end måske lidt Panodil. I ansigtet og på håndrygge er der kun enkelte forholdsregler bagefter, nemlig at undgå tildækning af stikmærker med creme de første 24 timer. På kroppen er oftest et behov for en trykaflastning af det behandlede område i 1 til 2 uger.

Hvilke risici er der ved behandlingen?

Behandlingerne er forbundet med en meget lille komplikationsrisiko. Den eneste realistiske komplikationsrisiko er knudrethed i det behandlede område. Optræder dette, kan det altid behandles uden operation. Ved behandlinger på især kroppen er det også muligt i de første uger at forskubbe filleren, fx ved forkert lejring om natten, således at effekten ikke bliver den rigtige. Risikoen for en allergisk reaktion er uhyre lille, da hyaluronsyre i sig selv ikke kan give en sådan reaktion. Det er kun hvis der i materialet er efterladt nogle bakteriebestanddele, at det kan ske, og risikoen tælles i promiller. Vi har på 10 år aldrig set et tilfælde heraf!

Hvordan en fillerbehandling kunne følges op i fremtiden?

Hyaluronsyrefillerbehandling er en meget dynamisk behandling. Man kan opnå en gradvis forandring ved af fylde lidt op af gangen, så forandringen bliver umærkelig for omgivelserne. Alle fillerne kan til enhver tid suppleres op efter behov. Der er ikke grund til at vente med opfyldning til hele effekten med årene er forsvundet.  Ved at supplere op med tiden, når blot noget af effekten er aftaget, kan man opnå en jævn effekt. Med årene kan man også ændre mængde og placering af fillerne, som det måtte passe med ændrede ønsker som følge af ændrede ansigtstræk og kropsproportioner eller ændrede behov.

Hvorfor ikke en permanent filler?
  • fordi der er større risiko for infektion
  • infektioner har et alvorligt, langvarigt forløb med risiko for vansiring
  • nogle permanente fillere indebærer muligvis en kræftrisiko iflg. dyreforsøg
  • permanente fillere "flytter sig ikke" i forhold til de aldersmæssige ansigts- og kropsforandringer, så det, der umiddelbart synes at være en fordel, kan meget vel blive en grim ulempe med årene

Alternativet: fedttransplantation - kroppens helt egen filler

I de fleste forbindelser, hvor en filler kan bruges, kan man overveje at behandle med fedttransplantation i stedet. Det gælder også for læbeforstørrelse. Fedttransplantation har næsten alle hyaluronsyre-fillerens fordele, bortset fra at behandlingen umiddelbart er væsentligt mere omstændelig og dermed dyrere. Med fedttransplantation kan man desuden opnå de fordele, som man umiddelbart kan se ved en permanent filler, nemlig en varig effekt, men uden de indbyggede risici, der er ved en permanent filler. Dette skyldes, at det transplanterede fedt er levende væv, som forandrer sig i takt med kroppens øvrige væv.

Men fedttransplantation er en regulær operation med dertilhørende større rekonvalescensbehov - og så kræver den selvfølgelig at man har noget fedt at give af!