Vi tilbyder højt kvalificeret kirurgisk behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlen. Strumakirurgisk Klinik AROS
Toksisk struma

Forhøjet stofskifte diagnosticeres og behandles som regel på en medicinsk afdeling.

I visse tilfælde fx ved overfølsomhed over for medicinen, for mange bivirkninger eller manglende effekt af medicinen, øjensymptomer, trykgener og kosmetiske gener, er der indikation for operation.

Kirurgisk behandling

Operationen består i, at jeg fjerner det meste af skjoldbruskkirtlen, således at jeg efterlader en bræmme af kirtlen, stor nok til at opretholde ”noget” af stofskiftet efter operationen og samtidigt lille nok til at hindre at stofskiftesygdommen opstår igen.

I visse tilfælde, som ved sygdom med øjensymptomer, anbefales fjernelse af hele skjoldbruskkirtlen.

Bedøvelsen
Operationerne foregår i fuld bedøvelse, som foretages af speciallæge i anæstesi.

Forløbet efter operationen

Mine patienter kan som regel udskrives 2 dage efter operationen. Ca. én uge efter operationen kan jeg give mine patienter svaret på den mikroskopiske undersøgelse af strumaen. Samtidig undersøger jeg om alt er vel efter operationen.

Jeg ser mine patienter igen 2 måneder efter operationen mhp kontrol af stofskiftet.

Derefter går man tilbage til den henvisende medicinske speciallæge mhp. videre stofskiftekontroller.

Sygemelding skal påregnes nødvendigt i 1-2 uger afhængigt af arbejdets art.