Omskæring

Drenge fødes med en hætte af hud (forhuden), som dækker penishovedet (glans). Ved omskæring fjernes forhuden kirurgisk, så glans er blottet.

Forældre, som vælger ikke-medicinsk begrundet omskæring for deres søn, gør oftest dette baseret på religion, bekymring for hygiejne eller kulturelle eller sociale hensyn, såsom et ønske om at sønnen ligner de øvrige mandlige medlemmer af familien.

Der foreligger ingen sikre medicinske data for, at omskårne mænd skulle have færre medicinske problemer end ikke-omskårne.

Omskæring foretages på AROS Privathospital i fuld narkose suppleret med lokal bedøvelse. Trods dette kan barnet have smerter og ubehag de første dage efter operationen. Derudover er der, som ved al anden kirurgi, en lille risiko for komplikationer i form af blødning og/eller infektion. Endelig kan der i sjældne tilfælde komme en forsnævring svarende til arret efter operationen, hvilket kan give en del ubehag på længere sigt - specielt i forbindelse med erektion og sexuel udfoldelse.

Disse ting må man som forældre gøre sig klart og acceptere ansvaret for, før man beslutter sig for at få sit barn omskåret. Derudover bør man som forældre overveje, om barnet er bedre tjent med at vente med eventuel omskæring, til barnet selv kan træffe beslutning derom.

På Urologisk Klinik AROS Privathospital udføres omskæring ikke på drenge under 2 år og 10 kg.