Priser Astma og Allergi

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultationer mm

Beskrivelse Pris i DKK
Konsultation 1.950,-
Opfølgende konsultation (ikke kontroller) 900,-
Second opinion 3.500,-
Speciallægeerklæring 7.000,-
Udeblivelsesgebyr 450,-

E-konsultationer

Beskrivelse Pris i DKK
Telefonkonsultation 500,-
E-konsultation 200,-
Telemedicinsk konsultation 1.200,-
Receptudstedelse 200,-

Allergi

Beskrivelse Pris i DKK
Allergiudredning (alt inklusiv, dvs priktest og lungefunktionstest) 4.950,-
Allergi-priktest 1.000,-
Allergivaccination, opstart 4.950,-
Allergivaccination, kontrol 1.500,-

Lungefunktionsundersøgelse

Beskrivelse Pris i DKK
Spirometri 1.950,-

CLE-test (Anstrengelseslaryngoskopi)

Beskrivelse Pris i DKK
CLE-test 23.700,-

Søvnproblemer og søvnapnø

Beskrivelse Pris i DKK
Udredning af søvnproblemer (Øre-Næse-Halsklinikken) 3.500,-

Blodprøver, podninger, røntgen, MRscanninger mm. efter regning
            
*Patientforløbet i § 3 – aftalen starter typisk med en ugentlig vaccination i 15 uger med efterfølgende vaccination hver 6. uge, i alt 38 vaccinationer fordelt over en 3 – årig periode. Desuden er der 2 lungefunktionstest (ydelse 2209) undervejs i forløbet. Gennemsnitlig forventet udgift pr. 3 – årigt patientforløb ved vaccination for ét allergen: (38 x 294,56 kr + 2 x 589,12 kr) = 12.371,52 kr.

# http://interaktivdrg.sundhedsdata.dk/