Al kommunikation mellem kræftpatienten/pårørende og kræftlægen bygger på gensidig ærlighed, værdighed, tillid og respekt" Onkologi - AROS