Hvem kan blive behandlet på AROS?

På AROS Privathospital tager vi imod:

 • Private patienter : patienter som selv betaler
 • Forsikringspatienter : patienter som får behandlingen dækket af deres forsikring
 • Offentlige pateinter : patienter henvist fra offentlige sygehuse under ordningen udvidet frit sygehusvalg


Du kan læse mere om de forskellige patienttyper i sektionerne forneden.
Vi har ikke nogen aftale med den offentlige sygesikring og derfor modtager vi ikke patienter, som er henvist direkte fra egen læge.

Private Patienter

Du kan betegnes som privat patient, hvis du selv betaler for din konsultation og behandling og ikke er henvist af det offentlige eller får din behandling dækket af din forsikring. Som privat patient afregner du i receptionen inden din konsultation eller operation.

Ønsker du selv at betale for din konsultation og behandling, kan du henvende dig direkte til os for tidsbestilling på telefon 8741 1111 eller e-mail: mail@arosph.dk

I nogle tilfælde kan du være berettiget til at få din behandling hos os dækket gennem det offentlige. Det kan du læse mere om her. I andre tilfælde kan det være muligt at få din sundhedsforsikring til at dække udgifterne. Hvis du er i tvivl om du selv skal betale for din behandling, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne.

Forsikringspatienter

Har du eller din arbejdsgiver tegnet en sundhedsforsikring, kan du anvende denne i forbindelse med din behandling på AROS Privathospital.

Inden du booker en tid til konsultation, skal du kontakte dit forsikringsselskab med henblik på at få en skriftlig accept til dækning af udgiften til din konsultation. Når dit forsikringsselskab har oplyst dig om, at de er villige til at dække denne udgift, kan du kontakte os og bestille en tid. Vi beder om, at du oplyser, at din konsultation dækkes af forsikringen, når du bestiller tid hos os. Den skriftlige accept skal du medbringe, når du kommer til konsultation, da den er dit bevis, for at forsikringen har indvilliget i at dække udgiften.

Hvis du i samråd med lægen beslutter, at du skal opereres eller viderebehandles hos os, kontakter vi dit forsikringsselskab med henblik på at få accept til din behandling eller operation. Hvis dit forsikringsselskab indvilliger i at dække din behandling, får du ingen udgifter i forbindelse med operationen, eventuel indlæggelse og efterkontrol. Selve afregningen foregår mellem AROS Privathospital og forsikringsselskabet.

AROS Privathospital er godkendt af sygeforsikringen danmark. Dette betyder, at du som medlem af danmark i visse tilfælde kan få tilskud til behandling hos os. Du kan læse mere om sygeforsikring danmarks vilkår her.

Offentlige patienter - udvidet frit sygehusvalg

Hvis du venter på en behandling:
Alle patienter, hvor ventetiden på behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. behandling på et privathospital som AROS Privathospital.

Du har også ret til at blive henvist til behandling på et privathospital allerede efter 1 måned:

 • Hvis du er blevet aflyst på et offentligt hospital
 • Hvis din sygdom er alvorlig

Du kan se vores ventetider her 
Mit sygehusvalg >

Hvis du er i tvivl eller har du spørgsmål, kan du kontakte Patientkontoret i den region, hvor du bor. Her vil en patientvejleder rådgive og vejlede dig yderligere om dine muligheder for frit sygehusvalg:
Kontakt patientkontoret >

Det er i vid udstrækning op til din og din læges vurdering om en sygdom er alvorlig nok til at den falder ind under 1 måneds ventegarantien. Men selve beslutningen træffes af den sygehusafdeling, som modtager henvisningen.

Til grund for vurderingen lægges 3 kriterier:

 • Udsigten til bedring eller helbredelse forringes ved udsættelse
 • Sygdommen er ledsaget af behov for stærk smertestillende medicin
 • Svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til at behandling kan bedre nedsættelsen

Disse kriterier er naturligvis til fortolkning og fortolkningen skal udføres af dig og din praktiserende læge. Der er fra Regionerne udarbejdet lister over diagnoser, som automatisk giver ret til 1 måneds ventetid. Eksemplerne spænder vidt:

 • Brystdannelse hos mænd
 • Brystknude hos kvinder uden umiddelbar mistanke om kræft
 • Åreknuder med eksem eller bensår
 • Pludselig unormal hjertefunktion eller mistanke om hjertesygdom
 • Enhver form for hjertekrampe eller uregelmæssig hjerterytme
 • Astma
 • Menstruationsforstyrrelser
 • Enhver forandring på æggestokke eller livmoderhals
 • Rygmarvsforsnævringer eller discusprolaps med nedsat muskelfunktion/lammelser

Hvis du er henvist til at udredt på et offentligt sygehus
Efter 1. september 2013 har du ret til viderehenvisning til et privathospital, hvis du ikke inden 1 måned kan få tid på et offentligt sygehus til at påbegynde den sygdomsudredning, du er henvist til.

Hvis du venter på at få foretaget en specifik diagnostisk undersøgelse, fx ultralydsscanning:
Hvis din læge i forbindelse med at han selv er ved at undersøge dig for en sygdom, har henvist dig til en specifik undersøgelse på et sygehus, fx en ultralydsscanning, har du ret til viderehenvisning til et privathospital, hvis du ikke inden 1 måned kan få undersøgelsen foretaget på et offentligt sygehus.