MENU - Speciallægepraksis Speciallægepraksis i kardiologi

Undersøgelse af dit hjerte uden ventetid

Undersøgelse af dit hjerte uden ventetid

Hos Speciallægepraksis i kardiologi på AROS Privathospital kan du blive undersøgt uden ventetid. Hjertelidelse er en frygtet sygdom, og mistanke om hjertesygdom kan virke skræmmende pga uvisheden; har jeg en alvorlig sygdom, eller er jeg rask og har blot nogle fredelige symptomer?

Derfor kan ventetiden fra mistanke til afklaring hurtigt føles lang og frustrerende. Derfor arbejder vi på Kardiologisk Klinik AROS med ultrakorte ventetider.

Vi har de rette ressourcer, så du kan få en faglig sikker, kompetent og effektiv vurdering. Liv Gøtzsche er speciallæge i kardiologi, og har over 25 års erfaring med behandling og undersøgelse af patienter med hjertesygdomme.

Hvordan kan du komme til en kardiolog?

Din læge kan henvise dig til undersøgelse på enten en kardiologisk afdeling på et offentligt sygehus eller til en praktiserende kardiolog – men ikke uden ventetid!
Men ventetiderne på de offentlige hospitaler er meget lange, og meget længere end det regeringen lover: ”udredning og behandling indenfor 4 uger”. Men også hos privat praktiserende kardiologer  er ventetiderne er måned lange.  Derfor har vi indrettet Kardiologisk Klinik AROS som et alternativ til også de praktiserende kardiologer.

Hurtigere behandling via den offentlige ventetidsgaranti

Hvis din praktiserende læge har henvist dig til udredning/behandling på et offentligt sygehus, og du har fået tilbudt en meget lang ventetid, kan du kontakte regionens patientkontor, og bede om at blive ”omvisiteret” til Aros. Så er undersøgelse/behandling gratis. Men denne ventetidsgaranti gælder ikke hvis du er henvist til en privatpraktiserende kardiolog.

Hurtigere behandling via en sundhedsforsikring

Rigtig mange borgere har en Sundhedsforsikring, ofte igennem deres arbejdsgiver. Er du i tvivl, så spørg din arbejdsgiver. Har du en Sundhedsforsikring, så vil du typisk kunne få gratis undersøgelse eller behandling på AROS. Men ring først til din forsikring for at sikre dig garanti for betalingen.

Hvordan kan du komme hurtigst til en kardiolog?

Hvis du henvender dig direkte til AROS Privathospital som selvbetaler har du reelt ingen ventetid. Ring til sekretæren, og hun vil tilbyde dig en konsultationstid indenfor få dage, maksimalt 5 arbejdsdage.

Hvordan og for hvad undersøges du på Kardiologisk Klinik AROS?

De hjerteundersøgelser der udføres på AROS, er primært Ultralydsskanning(ekkocardiografi) af hjertet og udredning af hjerterytmeforstyrrelser. Der kan desuden tages elektrokardiogram (ekg), blodprøver, samt henvises direkte til supplerende røntgenbilleder og hyperspecialiserede hjerteskanninger.

Desuden inkluderes naturligvis en generel helbredsvurdering af kunden.

Ultralydsskanning af hjertet hedder Ekkokardiografi, og viser alle hjertets strukturer (bl.a. kamre og klapper), og udreder hjertets funktioner, så som pumpekraft, og trykmålinger. Ekkokardiografi anvendes til udredning af åndenød, hjertemislyde mm. Der kan være mange årsager til åndenød, og én af de hyppige årsager er hjertesygdom. Utroligt mange mennesker har en hjertemislyd, men heldigvis er det de færreste, der er alvorlige. Men det er meget vigtigt at stille diagnosen tidligt, for mislyden kunne måske komme fra en svært syg hjerteklap.

Undersøgelse af hjerterytme forstyrrelser

Hjerterytme forstyrrelser er meget udbredt i befolkningen, men selvom en generende hjertebanken kan føles ubehagelig, så er det relativt sjældent, at den kræver større undersøgelser eller behandling. Enkelte mennesker har dog en uregelmæssighed i hjerterytmen ( pulsen), der er alvorlig. Måske kræver det indoperering af en pacemaker eller en såkaldt varmebehandling. Behandlinger der udføres på fx Skejby Sygehus, hvortil Aros kan henvise, hvis det er påkrævet.

Undersøgelse af smerter i brystkassen

Smerter i brystkassen er også meget udbredt, og kan skyldes forkalkede kranspulsårer; men andre årsager er meget hyppigere. Men får man ondt i brystkassen, vil de fleste (også læger) tænke på hjertesygdom, så som hjertekrampe. Og har mistanken/frygten for åreforkalkning i hjertet først meldt sig, så er den svær at få ud af tankerne igen. Derfor er det en meget en stor lettelse, når kardiologen kan berolige sin patient med, at hjertet intet fejler.

Hvis der er usikkerhed om diagnosen, henviser AROS dig direkte til enten en Hjerte-CT skanning eller anden form for specialskanning at hjertet.

Unersøgelse af svimmelhed

Et specielt symptom, der ret ofte kræver udredning, er besvimelse eller anfald af svær svimmelhed. Denne udredning foretages mest hensigtsmæssigt i samarbejde med en øre-næse-hals specialist; som AROS naturligvis også kan tilbyde.

Tilknyttede behandlere hos Speciallægepraksis i kardiologi

Liv Gøtzsche

Kardiolog