Kæbekirurgi på AROS Privathospital som et af de eneste steder i DK

En utrolig vigtig faktor for en persons ansigtsudtryk er balancen i ansigtets proportioner, hvilket især kommer til udtryk i ansigtets profil. Og modsat behovet for fx ansigtsløftning eller øjenlågsløft er det problemer man så at sige er født med og derfor kan have stor glæde af at få korrigeret i en ung alder, dog oftest først når man er udvokset. Typiske disharmonier er en for stor, fremskudt hage eller det modsatte en vigende hage. Det kan dog også dreje sig om overbid eller underbid, et for smalt underansigt, en for tilbagetrukket overlæbe/næsebasis eller for flade kindben.

Det centrale ved ansigtsskeletkirurgi er at korrigere den del af ansigtet som står i misforhold med resten af ansigtet, således at der opnås harmoni i ansigtets proportioner. Operationen kan derfor have overordentlig stor betydning for et ansigts udtryk. Inden for ansigtskirurgi har plastikkirurger traditionelt fokuseret alene på ansigtets ydre komponenter: hud og ”bløddele”. Kæbekirurger derimod er vant til at operere på og omforme ansigtets skelet og dermed den grundlæggende ansigtsprofil.

På Plastikkirurgisk Center AROS er den overordnede målsætning altid at kunne tilbyde den optimale behandlingsmetode til hver eneste patient, og derfor er vi stolte af at være det eneste sted i Danmark, hvor der udføres kosmetisk kæbekirurgi. For ofte er det netop kombinationen af kæbekirurgi og plastikkirurgi, fx en næseoperation, der gør det muligt at opnå det optimale, mest harmoniske behandlingsresultat. Derfor foretages alle ansigtskonsultationer, hvor kæbekirurgi muligvis indgår som en del af eller hele løsningen, ved Speciallæge i Plastikkirurgi, Ole Momsen.

VÆRD AT VIDE

Nu også mulighed for en custom-made løsning

Vi har nu taget det sidste skridt i optimeringen af vores behandlingsmuligheder med implantater. Såfremt man ønsker den helt skræddersyede løsning, kan vi tilbyde custom made PEKK implantater, som designes på en 3D scanning af dit ansigtsskelet. Med denne designteknik kan man få  nøjagtig den forstørrelse, man ønsker sig, det være sig af kindben som kæber. Custom made prisen er den samme for et stort som for et lille implantat og uanset den ønskede form. Da standardimplantaters pris varierer med størrelsen og formen, er det klart at custom made løsninger er relativt dyre for små implantater. Men muligheden for at se hvilken forandring et individuelt designet implantat vil give og muligheden for at få netop den form og størrelse, man ønsker, opvejer for mange merprisen. Operationsprisen er den samme for standard som for custom made implantater. Læs mere om custom-made ansigtsimplantater her >

Skeletforandringer har stor andel i de typiske aldersforandringer

Plastikkirurger anskuer traditionelt ansigtets aldersforandringer som alene forårsaget af skader i huden og nedsynkning af underliggende bløddele (fedt-, sene- og muskelvæv).

Dermed overser man en meget vigtig komponent, nemlig de forandringer, der sker i ansigtsskelettet. Artiklen Changes in the Facial Skeleton With Aging: Implications and Clinical Applications in Facial Rejuvenation dokumenterer, at ansigtets skelet om modelleres hele livet og at skeletforandringer har stor andel i de typiske aldersforandringer, man ser i ansigtstrækkene.

Oftest er det et samspil af forandringer i skelet og bløddelsvæv, der belaster nogen med udvikling af uheldige ansigtstræk, og så bør man kunne tilbyde den tilsvarende rette behandling. Det er derfor, at vi på AROS har et tæt samarbejde imellem plastikkirurger og kæbekirurger, så vi altid kan tilbyde den optimale behandling.

Læs hele artiklen her >

Vi tilbyder følgende kosmetiske behandlinger inden for kæbekirurgi

Blandt de kosmetiske ansigtskeletbehandlinger, vi tilbyder, er:

  •          Korrektion af vigende hage, typisk med indsættelse af implantat eller ved forskydning af hageknoglen
  •          Korrektion af prominerende hage ved reduktion af hageknoglen
  •          Korrektion af for smal, dårligt markeret underkæbe med implantater
  •           Korrektion af for bred underkæbe, enten med knoglereduktion eller Botox-behandling af voluminøse tyggemuskler
  •          Markering af hagens profil med fedtsugning.
  •          Kindbensudbygning med implantater eller filler
  •          Løft af indsunkne næsefløje med implantater

 

Hvorfor aldrig silikone

Viser det sig at løsningen på patientens problem inkluderer en korrektion af ansigtsskelettet, foretages supplerende røntgenundersøgelse, og behandlingsoptionerne drøftes sammen med vores kæbekirurg John Jensen, inden patienten forelægges en endelig behandlingsplan.

Det skal understreges at hvor behandlingsvalget inkluderer anvendelsen af implantater, så anvender vi aldrig silikoneimplantater. De er nok billige og lette at arbejde med. Men modsat faste, porøse implantater som fx MEDPOR integreres de ikke i ansigtsskelettet, hvilket typisk medfører, at de får den underliggende knogle til at synke ind, hvorfor den ønskede forstørrende effekt lige så stille forsvinder over de første 10 års tid. Silikone anvendes derfor heller aldrig i rekonstruktive ansigtsskeletoperationer, fx efter knoglebrud. Der anvender man også stabile implantater som MEDPOR.

Kæbekirurgisk - Speciallæger & tilknyttede medarbejdere