Vi har en mangeårig erfaring og sublime kompetencer inden for hjertesygdomme Kardiologi - AROS

Kardiologi på AROS - Kompetent undersøgelse og hjertetjek

Undersøgelse, kontrol og forbyggende hjertetjek
På AROS Privathospital tilbydes undersøgelse for symptomer på hjertesygdom samt behandling. Kontrol af hjertesygdom. Forebyggende hjertetjek. Undersøgelser i forbindelse med speciallægeerklæring til bl.a. kørekortfornyelse ved hjertesygdom, til forsikrings-og pensionsselskaber og offentlige instanser.

Kardiologi er læren om sygdom i hjertets kamre og klapper; erhvervede eller medfødte. Langt de fleste hjertesygdomme er erhvervede. Hyppigst er åreforkalkning i hjertets kranspulsårer. Symptomer herpå kan være hjertesmerter, åndenød, hjertebanken, svimmelhed/besvimelser. Desuden kan det dreje sig om sygdom i hjerteklapperne, i selve hjertemusklen eller hjerterytmeforstyrrelse.

Vi foretager følgende:

  • Hjertehelbredstjek er en speciallægeundersøgelse, hvor der fokuseres på patientens helbredstilstand.
  • Ekkokardiografi er en ultralydsundersøgelse af hjertet.
  • Holter monitorering er ambulant døgn båndoptagelse af hjerterytmen/ hjertets elektriske impulser.
  • Kardiologisk speciallægeerklæring(LÆ 151) er en lægeerklæring udfærdiget af speciallæge i hjerte-kredsløbssygdomme.

Kardiologisk - Speciallæger & tilknyttede medarbejdere