Vi har en mangeårig erfaring og sublime kompetencer inden for hjertesygdomme Kardiologi - AROS

Kardiologi på AROS - Kompetent undersøgelse og hjertetjek

Kardiologisk Klinik - Aros Privathospital i Aarhus

Undersøgelse, kontrol og forbyggende hjertetjek
På AROS Privathospital tilbydes undersøgelse til borgere med symptomer, der måske kunne være tegn på hjertesygdom, og borgere der har en i forvejen kendt hjertelidelse; til kontrol eller revision af behandlingen. Hvis der behov for mere avancerede billeddiagnostisk undersøgelse af hjertet (KAG, hjerte-CT, myokardieskintigrafi eller PET skanning mm), henvises borgeren til enten det lokale Regionshospital, eller Hjertemedicinsk afdeling på Skejby, AUH.

Ofte viser det sig heldigvis, at symptomerne skyldes noget andet og mindre truende end hjertesygdom.
De symptomer borgerne typisk henvises med er åndenød (dyspnø), brystsmerter, hjertebanken, besvimelse/svær svimmelhed eller forhøjet blodtryk.
Alt foretages ambulant og ikke under indlæggelse.

Undersøgelser der kan tilbydes

  • Ekkokardiografi (ultralydsskanning af hjerte) herved kan man fremstille alle hjertets strukturer, bortset fra kranspulsårerne.
  • EKG (kardiogram) og blodtryk. Der kan ikke foretages døgn-blodtryksmåling.
  • Ambulant hjerterytme optagelse fra 1 døgn op til 7 døgn (R-test, der er nogenlunde sidestillet med en såkaldt Holter)

Lungeundersøgelse

Obs: der laves ikke lungeundersøgelse, men AROS Privathospital har en lungespecialist til rådighed.
Der foretages ikke DC-konvertering, såkaldt ”hjerte-stød”. Man kan henvises til røntgen undersøgelse af lunger og hjerte på anden enhed.
Efter endt konsultation sendes der en sammenfattende rapport til henvisende læge og hospital, evt. forsikringsselskab, og hvis borgeren ønsker det, også til borgeren selv.

Priserne på de enkelte undersøgelser ses af prislisten.

Kardiologisk - Speciallæger & tilknyttede medarbejdere