Smerter i kroppen kan give mistrivsel og bekymring. En erfaren speciallæge kan oftest bestemme årsagen og udelukke mere alvorlige sygdomme. Reumatologi - AROS

MENU - Vores specialer Reumatologi (gigtsygdomme)

Klinisk undersøgelse og udredning for gigt og bindevævssygdomme samt forstyrrelser i bevægeapparatet, der ikke skyldes nervesygdom (neurologisk sygdom).

Reumatologi er et medicinsk speciale og betyder læren om gigt. Gigt er en samlet betegnelse for sygdomme eller tilstande med symptomer fra bevægeapparatet (ryg, led, sener, muskler), bindevæv og/eller indre organer. Specialet dækker også rygsygdom og idræts-/overbelastningsskader.

Der findes flere hundrede forskellige gigtsygdomme. Få af sygdommene er livstruende, men mange har stor betydning for livskvaliteten.

Smerte og ubehag fra muskler og led udgør en stor del af symptomerne ved reumatisk sygdom. Sygdomsområdet domineres af 3 hovedgrupper:

  •       Betændelsessygdomme (inflammatoriske sygdomme)
  •       Slidgigtssygdomme (degenerative sygdomme)
  •       Overbelastningsskader/idrætsskader

Få hurtig afklaring af:
- Regionale ledproblemer og blokade
- Ledhævelse og mistanke om autoimmunsygdom (leddegigt, psoriasisgigt etc)
- Nakke-, skulder- albuesmerter, nedsat bevægelse.
- Smerter i ryg, lænd og bækken
- Overbelastnings og idrætsskader
- Mistanke om inflammation i bevægeapparatet

Reumatologisk konsultation

  • Den reumatologiske undersøgelse består først og fremmest af sygehistorien, samt den fysiske undersøgelse
  • Det kan være nødvendigt med supplerende undersøgelser i form af blodprøver, røntgen, ultralydsskanninger og lignende. 


Lægen vil spørge dig ud om symptomer fra led og muskler. Blandt de vigtige oplysninger vil være: Om du har smerter i leddene? I hvilke led du har smerter? Om leddene hæver? Om du er påfaldende stiv i leddene om morgenen? Om du tager noget medicin herunder smertestillende medicin? Om der findes andre tilfælde af gigtsygdom i din familie.

Den fysiske undersøgelse afhænger af problemerne i led og muskulatur: Hvor sidder smerten i leddet? Findes der tegn på igangværende inflammation? Er bevægeligheden i et eller flere led nedsat? Er muskelkraften svækket? Ofte vil ultralydsskanning hjælpe lægen her.

I visse tilfælde behøves svar på blodprøver og/eller skanninger, før der kan stilles en sikker diagnose. Det kan være: Blodprøver, som viser tegn på inflammation. Billedundersøgelser som røntgen, CT-skanning, PET/CT-skanning eller MR-skanning.

Behandling

Behandling omfatter samtale og vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen, herunder forslag til øvelser, fodtøj og kost. Der vejledes om hvorvidt  fysioterapeutisk behandling vil kunne være til gavn.  Der kan være behov for lokale blokader i led , eksempelvis fingerled, skulderled, knæ. arme, for bedre at kunne starte den bevægetræning, som skal hele og styrke din krop efter overbelastning.

Hvis smerter forårsages af betændelsesreaktion i leddene, kan der være behov for at bringe denne betændelse til ro. Kortere eller længerevarende behandling med medicin der dæmper betændelse – såkaldt anti-inflammatorisk medicin – kan således være en vigtig del af vejen mod fornyet trivsel. Såfremt det skønnes at der vil være behov for behandlingsforløb med medicinsk behandling med sygdomsmodificerende medicin, såkaldt DMARD-behandling. Vil der blive sendt henvisning til en specialiseret reumatologisk afdeling der enten har regionsfunktion eller i sjældne tilfælde højt specialiseret funktion.

Reumatologisk - Speciallæger & tilknyttede medarbejdere

Lone Sørensen

Sengesygeplejerske