AROS historie

I 1999 åbnede AROS Privathospital som en speciallægeklinik i en villa i Risskov. Klinikken hed oprindeligt Aarhus Speciallægecenter og i starten var der kun ansat tre speciallæger. Det daværende navn havde til formål at markere intentionerne om at skabe et klinikfællesskab af speciallæger, som hver for sig kunne tilbyde patienterne en personlig behandling, men også med mulighed for at kunne henvise en patient direkte inden for huset, hvis der var behov for en anden specialists kompetencer for at løse patientens helbredsproblem. Denne grundstruktur har vi bibeholdt igennem hele vores "opvækst" til nu et regulært privathospital, hvor hvert speciale stadigvæk er repræsenteret ved en selvstændig klinik med en speciallæge som klinikindehaver og tilknytning af evt. andre speciallæger inden for samme speciale. Speciallægerne havde dermed det fulde, personlige ansvar for deres patienters behandling. Dette gør det muligt for speciallægerne at indrette deres behandlinger nøjagtigt, som de mener er bedst uden at skulle spørge Aarhus Speciallægecenter, nu AROS Privathospital om lov. Ydermere er denne struktur med til at sikre, at patienterne bliver fulgt af den samme speciallæge gennem hele deres behandlingsforløb.

I 2005 flyttede vi ind i nye lokaler i Skejbyparken. Vi var selv med i design- og byggeprocessen af lokalerne, så vi var sikre på at få den optimale indretning set ud fra et patientbehandlingssynspunkt. På det tidspunkt var der tilknyttet fem speciallæger og fire fastansatte sygeplejersker og sekretærer. Siden da er vi vokset støt år for år og dækker nu over 20 specialer. Der er tilknyttet i alt 25 speciallæger og behandlere samt 19 fastansatte sygeplejersker og administrativt personale. Væksten har betydet, at vi allerede har bygget ud én gang og vi har plads til og tegningerne klar til at foretage endnu en udvidelse for at kunne leve op til vores mål om at kunne tilbyde vores patienter behandling indenfor de områder, hvor der er efterspørgsel.

I 2008 skiftede vi navn fra Aarhus Speciallægecenter til AROS Privathospital for at markere, at vi nu med vores store antal specialer reelt er et privathospital og ikke bare et klinikfællesskab. Men strukturen er den samme og dermed kan alle patienter regne med, at deres personlige speciallæge også er den, der er ansvarlig for deres behandling hele vejen igennem forløbet.

Se vores telefontider og åbningstider her >