Konsultation på AROS Privathospital

Når du møder til konsultation på AROS Privathospital, bliver du modtaget i receptionen, hvor receptionisten registrerer dig elektronisk og udleverer skriftlig information om dit behandlingsforløb.  I forbindelse med registreringen i vores system, er det vigtigt, at du medbringer dit sygesikringsbevis. Du vil også blive bedt om at udfylde et helbredsoplysningsskema, således at behandleren kan danne sig et indtryk af dit generelle helbred.

Herefter kan du tage plads i vores venteværelse, hvor du finder dagens aviser og aktuelle ugeblade. Du er også velkommen til at anvende vores gratis trådløse internet, samt TV'et i opholdsstuen. Logon til internettet udleveres i receptionen.

Vi har altid kaffe, the, kolde drikke og frisk frugt til fri afbenyttelse for både dig og dine pårørende.

Selve konsultationen finder sted sammen med den behandler, som vil følge dig gennem hele dit forløb på AROS Privathospital. Under konsultationen vil behandleren gennemgå behandlingsforløbet samt forholdsregler og risici. Du vil selvfølgelig have mulighed for at stille spørgsmål og blive vejledt således, at du og behandleren sammen kommer frem til den behandlingsform, der skaber det resultat du ønsker.

Beslutter du dig under konsultationen for, at du vil opereres, er det muligt straks at reservere en operationsdato. Dette sker ved henvendelse til sekretæren i receptionen. I forbindelse med kosmetiske indgreb skal vi dog gøre opmærksom på, at der ifølge Sundhedsstyrelsen skal være en uges betænkningstid, før patienten træffer den endelige beslutning angående operation. Du kan læse mere om dette på:

kosmetiskguide.dk

retsinformation.dk VEJ nr 64

retsinformation.dk BEK nr 1245

Kilde: www.sst.dk