Rygepolitik

AROS Privathospital er røgfrit. Ingen af vores behandlere eller personale ryger på vores arbejdsplads.

Vi håber derfor, at vores patienter og især deres pårørende vil bakke op om vores rygepolitik, og bliver rygetrangen for stærk for nogle af vores patienter, må vi bede dem om at ryge udendørs. Patienterne kan i så fald få udleveret et askebæger til formålet. Pårørende bede respektere at der ikke ryges på AROS, ej heller udendørs.

Rygning i forbindelse med kirurgiske indgreb
Er du ryger og skal opereres hos os, anbefaler vi, at du stopper med at ryge minimum fire uger før din operation og at du fortsætter dit rygestop i fire til otte uger efter, at du er blevet opereret. Rygestoppet kan hjælpe til at styrke dit immunforsvar og dermed mindskes risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Derudover øges iltoptagelsen i dit væv, hvilket fremme helingsprocessen.

Her kan du downloade Sundhedsstyrelsens brochure Rygning og operationer, hvor du kan læse mere om emnet.

Hvis du har spørgsmål angående rygning i forbindelse med dit operationsforløb, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 8741 1111 eller mail: mail@arosph.dk