Anæstesi (bedøvelse) udført af speciallæger med mange års erfaring

Hvis en operation kræver fuld bedøvelse eller regional blokade varetages bedøvelsen på AROS af speciallæger i anæstesi i samarbejde med anæstesisygeplejersker.

Vores højtuddannede anæstesilæger og sygeplejersker er ansvarlige for:

  • At operationer i generel anæstesi (helbedøvelse, narkose) eller forskellige former for regional blokade (f.eks. rygmarvsbedøvelse eller bedøvelse af en arm) foretages under maksimal sikkerhed
  • At opvågningen efter bedøvelse sker sikkert og så behageligt som muligt, herunder at evt. kvalme og opkastning behandles
  • At der gives smertestillende behandling efter den enkelte patients behov

Den daglige ledelse af de anæstesiologiske funktioner ved AROS Privathospital varetages i fællesskab af speciallægerne Reinhold Jensen og Erik Sloth. Deres mangeårige erfaring og ekspertise fra såvel hjertekirurgisk anæstesi som intensiv behandling er garant for at AROS kan tilbyde optimal anæstesi til vores patienter. AROS Privathospital benytter sig kun af speciallæger i anæstesi med mange års erfaring fra universitetsafdelinger.

Anæstesi - Speciallæger & tilknyttede medarbejdere

Reinhold Helbo Jensen - Speciallæge i anæstesi på AROS Privathospital

Reinhold Helbo Jensen

Speciallæge i anæstesi

Gitte Elkjær

Anæstesisygeplejerske