På operationsdagen

De skal faste på operationsdagen

  • Uanset om operationen skal foregå i helbedøvelse eller regional blokade, er det vigtigt, at mavesæken er tom.
  • De må ikke spise mad og frugt eller drikke mælk de sidste 6 timer før bedøvelsen.
  • De må ikke drikke vand, saftevand, the eller kaffe de sidste 2 timer før bedøvelsen.

 


Personlige genstande

  • Hvis De til daglig bærer medicin på Dem til akutte situationer, f.eks. hjertekrampe eller astma, bedes De medbringe den.
  • Briller, høreapparat og tandproteser kan medbringes.
  • Undlad at bruge kontaktlinser, make-up og neglelak af hensyn til overvågningen under bedøvelsen.

Præmedicin
De vil som regel blive tilbudt beroligende/smertestillende medicin ½-1 time før bedøvelsen.

Bedøvelsen

Generel anæstesi (helbedøvelse, narkose).

Voksne:
Der anlægges drop (kanyle) via en blodåre på håndryggen. Herigennem indsprøjtes sovemiddel, og De falder roligt i søvn i løbet af ½ - 1 minut.

Børn:
Der udleveres plaster med lokalbedøvende creme (EMLA). Når dette har siddet på håndryggen i 1½ time, kan der anlægges drop (kanyle), næsten uden at det mærkes.

Hvis barnet er meget utryg ved at få anlagt drop (kanyle), kan det bedøves ved at indånde luftformige anæstesimidler gennem en maske over mund og næse. Det falder ved denne bedøveform i søvn i løbet af få minutter.

Anæstesilægen er til stede under hele bedøvelsen. Han regulerer bedøvelsen til den nødvendige dybde og kontrollerer vejrtrækning, hjerterytme, blodtryk samt blodets iltindhold.
     
Regional blokade (rygmarvsbedøvelse, bedøvelse af arm).
Også ved regional blokade anlægges først drop via en blodåre på håndryggen.

Ved anlæggelse af selve blokaden indsprøjtes lokalbedøvelsesmiddel omkring nerverne til den kropsdel, der skal bedøves. Under operationen kan der, hvis De ønsker det, gives beroligende medicin via droppet.

I stedet for at få beroligende medicin kan De vælge at lytte til musik. De er velkommen til selv at medbringe CD.

Opvågningen

Efter operationen vil De blive observeret på opvågningsstuen, til De er helt vågen, eller til blokaden er klinget af.

Opholdets varighed afhænger af operationens omfang og Deres individuelle behov. Sædvanligvis vil De kunne tage hjem - eller ved indlæggelse overflyttes til sengestuen - efter 2 timer.

Efter bedøvelse og operation kan der hos nogle forekomme kvalme eller opkastning. Disse gener forsvinder som regel inden for de første timer. Der vil ved behov blive givet kvalmestillende medicin.

Hvis De tidligere har haft kvalme eller opkastning i forbindelse med bedøvelse, vil der blive givet forebyggende medicin, som måske kan forhindre eller formindske generne.

Når bedøvelsen svinder, vil der i større eller mindre omfang komme smerter fra operationssåret. På opvågningstuen vil man give en effektiv smertelindrende behandling.

Hjemsendelse

Det første døgn efter bedøvelsen må De ikke selv føre motorkøretøj.

Hvis De skal hjem samme dag, De er opereret i helbedøvelse eller regional blokade, skal De derfor hentes af pårørende eller køres af Falck eller Taxa, uanset operationens omfang.

Der skal ligeledes være en pårørende hos Dem det første døgn, da De stadigvæk kan være påvirket af medicinen.

Hjemtransport efter indlæggelse på AROS Privathospital aftales med kirurgen.