Priser

Prisen for bedøvelse er medregnet i den pris, De får opgivet fra de kirurgiske klinikker ved AROS Privathospital.  Der er således tale om en samlet behandlingspris. Udgiften til bedøvelse udgør sædvanligvis 8% af den samlede pris.

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.