Operation og indlæggelse - det handler om dig og dine behov

Det er vigtigt for os at understrege, at din behandling på AROS Privathospital handler om dig og dine behov og det er vigtigt, at du får afklaret eventuelle spørgsmål. Derfor er du gennem hele forløbet meget velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om eller mangler svar på. Vores personale vil gennem hele forløbet fokuserer på, at du bliver informeret om, hvad der foregår og hvad der kommer til at ske.

På operationsdagen henvender du dig i receptionen og bliver registreret af receptionisten. Herefter bliver du modtaget af den sygeplejerske, som skal vise dig til rette og forberede dig til din operation. Sygeplejersken viser dig ind på din stue eller vores hvilerum. Her gennemgår I sammen dine papirer og det indgreb du skal have foretaget, hvorefter du klæder om til hospitalets tøj.

Når du er klar, kommer lægen og gennemgår operationsforløbet med dig og tegner indikationsstreger på din hud for at markere, hvor indgrebet skal ske. Herefter bliver du fulgt ned på operationsstuen, hvor du møder vores operationspersonale og narkosepersonale. Når du er klar og er blevet informeret omkring bedøvelsen, vil du komme op og ligge på operationslejet og blive bedøvet.

Efter din operation kommer du ind på vores opvågningsstue, hvor en specialuddannet sygeplejerske passer dig. Du er på opvågningsstuen, indtil du er helt vågen og klar til at komme ned på din egen stue. Efter din operation eller undersøgelse ligger du på opvågningsstuen, hvor en specialuddannet sygeplejerske passer dig.

På sengestuen bliver du modtaget af en sygeplejerske, som løbende vil observere dig. Du vil blive tilbudt mad og drikke. Du kan læse mere om forplejningen her.

Den læge, der har opereret dig, kommer og tilser dig inden du bliver udskrevet.

Patienthotellets ansatte er alle sygeplejersker med lang erfaring og indgående kendskab til husets forskellige specialer. Under dit forløb tilstræber vi så få nye ansigter som muligt, så du er kendt med dem, du møder både under indlæggelsen, ved udskrivelsen og i det evt. efterfølgende ambulante forløb.

Som indlagt patient på patienthotellet lægger du og sygeplejersken sammen en plan for dit ophold samt for din udskrivelse, herunder: Medicin, sår-/forbindsstoffer/bandage, kontroltid, genoptræning, aktivitet efter operationen (arbejde/sport m.m.)

Dine pårørende

Dine pårørende må ikke opholde sig på opvågningsstuen. Forældre til indlagte børn er dog undtaget.

Pårørende er meget velkomne til at vente på dig i venteværelset, hvor der er aviser, blade, TV, trådløst internet, kaffe, the, kolde drikke og frugt til fri afbenyttelse. Vores personale informerer gerne din pårørende efter operationen.