Erik Sloth, speciallæge i anæstesi siden 1999 Anæstesi - AROS

Erik Sloth Speciallæge i anæstesi

Kort om

Erik Sloth har været tilknyttet Hjerte-, Lunge- og Kar-anæstesi Aarhus Universitetshospital, Skejby siden 1990 og frem til 2017. Som overlæge fra 2004 og professor fra 2010.

Erik har været drivkraften i indførelsen og udbredelsen af ultralyd indenfor anæstesi, intensiv terapi og akutmedicin på verdensplan. Erik har været tilknyttet AROS Privathospital Anæstesiklinik i mere end 20 år, og siden 2017 har dette arbejde primært været suppleret med anæstesi til børn i øre-næse-hals praksis. Ved siden af klinisk anæstesi underviser han i ultralyd over hele verden, et koncept han har udviklet med kolleger fra Aarhus Universitetshospital. Erik Sloth opfattes som grundlæggeren af point-of-care ultralyd.

Uddannelse & erfaring

1987: Afsluttet lægeuddannelsen ved Aarhus universitet

1995: Erhvervelse af den medicinske Ph.d-grad

2000: Erhvervelse af den medicinske doktor-grad

2000: Speciallæge i anæstesiologi

2004: Overlæge i anæstesiologi ved Hjerte- Lunge- og Kar-anæstesi, Aarhus Universitetshospital, Skejby

2010: Professor i point-of-care ultralyd (POCUS), Aarhus Universitet (første I verden)

2019-2020: Optaget i Kraks Blå Bog for sin indsats i den globale udvikling af point of care ultralyd