Erik Sloth, speciallæge i anæstesi siden 1999 Anæstesiklinikken AROS

Erik Sloth - Speciallæge i anæstesi

Til oversigt

Kort om

Speciallæge i anæstesi siden 1999, 16 års erfaring, overlæge på Skejby Sygehus.

Uddannelse & erfaring

- 1987 - Lægevidenskabelig embedseksamen
- 1999 - Speciallæge i anæstesi
- 2000 - Ph.D. 1995 og Dr.Med Uddannet ved Århus Universitetshospital
- 2003 - Overlæge ved Skejby Sygehus
- 2010 - Professor i anæstesiologi ved Århus Universitet