Priser - Reumatologi (gigtsygdomme)

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser. Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultationer & behandlinger

Første konsultation 2.800,-
Opfølgende konsultationer (pr. gang) 1.375,-
Udeblivelsesgebyr 500,-
Telefonkonsultation/opfølgning 800,-
Second opinion 5.600,-
Speciallægeerklæring 7.450,-
Behandlingskonsultation (pr. gang) 1.100,-
Lokalbehandling med binyrebarkhormon pr injektion - eks. honorar for konsultation 1.000,-
Smerteblokade med binyrebarkhormon 1.100,-
Patologisk undersøgelse 1 prøve, efterfølgende 800kr 1.600,-
Kontrol inkl. prøvesvar 1.000,-
Receptudstedelse 275,-
Blodprøver, podninger, røntgen, MRscanninger mm. efter regning

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle