Kardiologisk speciallægeerklæring

Kardiologisk speciallægeerklæring(LÆ 151) er en lægeerklæring udfærdiget af speciallæge i hjerte-kredsløbssygdomme. En LÆ 151 kan være nødvendig i forskellige situationer, og kræves af forskellige instanser. Har man hjertesygdom hænder det, at kørekortmyndighederne forlanger en LÆ 151, før man tager stilling til fornyelse.

Andre forhold kan også nødvendiggøre en LÆ 151. Det kan dreje sig om pensions- eller forsikringsspørgsmål, og rekvirenten kan være kommune, forsikringsselskab eller pensionskasse. Ved en LÆ 151 optager speciallægen sygehistorie og laver en legemsundersøgelse med fokus på hjerte, lunger og kredsløb. Der måles blodtryk, puls, vægt og optages kardiogram(ekg). Erklæringen munder ud i diagnoser, vurdering af erhvervsevne, evt. forslag til videre undersøgelse eller behandlingsforslag.

Erklæringen sendes til den rekvirerende instans eller til kunden/patienten selv, hvis denne selv betaler erklæringen.