Korrektion af prominerende og stor hage

Hagen spiller en betydelig rolle for en persons udseende, og en for stor hage kan fuldstændigt dominere et ansigt. En for stor hage giver indtryk af en stædig personlighed, og kombineres den med en lidt flad næse giver det en udtalt disharmoni i ansigtet. Om en hage er for dominerende, afhænger naturligvis også af kønnet. En stor hage bliver hurtigst for stor i en kvindes ansigt. Udover kirurgisk reduktion af hagens projektion og bredde er det også muligt at korrigere for påfaldende skævhed i hagepartiet.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

1 time

Forberedelse
Forberedelse

Faste evt. skægfjernelse

Bedøvelse
Bedøvelse

fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

maksimalt 1 dag

Restitutionstid
Restitutionstid

1 uge

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

Hvem kan have glæde af en kosmetisk korrektion af en for stor hage?

Det umiddelbare svar er: alle, hvor hagens projektion og bredde er for stor ift. ansigtsskelettet i øvrigt. Her er det vigtigt at få afklaret om det snarere er overkæben, der er for tilbagestående. Desuden er det vigtigt at få afdækket, om der også er smerter eller funktionsgener ved sammenbid. I så fald bør der foretages en regelret odontologisk udredning inden operation besluttes, idet den rigtige beslutning i så fald kan vise sig at være en regulær forflytning af enten underkæbe eller overkæbe for at opnå den rette sammenbidsfunktion med samtidig opretning af de kosmetiske gener. Den type operationer foregår i offentlig regi. Men da de er meget mere besværlige og risikable end rent kosmetisk korrektion, skal der naturligvis være en god funktionel gevinst at hente for at indgå i disse større kæbeoperationer med tilhørende tandretninger.

Konsultation og røntgenundersøgelse for rette operationsplanlægning

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Ved konsultationen, som udføres af plastikkirurg Ole Momsen, analyseres ansigtets proportioner og skelet og bløddeles andel heri. Desuden afdækkes om der er problemer med tandstilling og bidfunktion. De mulige løsninger med gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Der lægges en foreløbig operationsplan, og patienten skal derefter have foretaget specialrøntgen, som vi kan tilbyde at blive direkte henvist til hos en samarbejdende specialtandlæge i Århus, ofte med mulighed for foretagelse samme dag.

Journal, fotos og røntgenoptagelser forelægges så for vores kæbekirurg mhp. hans vurdering, og der fastlægges et endeligt operationstilbud, som tilsendes patienten.

Hvordan korrigeres en for dominerende hage?

Underkæbens størrelse reduceres og den nye knoglerand formes ved afslibning med en knoglefræser. Det er med denne metode muligt at reducere såvel projektionen som bredden, men ikke mere end cirka 5 mm, afhængigt af knogletykkelsen. Er yderligere reduktion ønskelig, kan det ofte imødekommes ved en lidt mere komplex udskæring af en kile i hageknoglen.

Hvordan foregår hageoperationen?

Kæbeoperationer udføres altid i fuld bedøvelse. Man kan vælge adgang via mundslimhinden på indersiden af underlæben eller via et snit i furen under hagen. Ofte vælges snittet under hagen, idet det giver mulighed for samtidig reduktion af et evt. hudoverskud, som kan opstå efter knoglereduktionen.

Operationerne sker i samarbejde mellem kæbekirurg John Jensen og plastikkirurg Ole Momsen og grundet operationernes komplexitet anbefales at overnatte indlagt på hospitalet.

Hvad er risikoen ved en hageoperation?

Ved en reduktion af hageknoglen er der en minimal risiko for nedsat følesans (varme, kulde og berøring) i underlæben hvilket skyldes, at der i forbindelse med træk på underlæben under operationen fremkommer træk på hagens nerveforsyning. Nerverne, der kommer ud gennem en lille åbning i hver side af underkæben, ligger ca. 1½ cm bag hjørnetænderne. De ligger således altid bag ved det område, der skal reduceres, hvilket gør risikoen for nervepåvirkning meget lille. Der vil aldrig være tale om nerver som bruges til at bevæge underlæben med. Hævelse og misfarvning i hageområdet er helt normalt.

En blodansamling kan forekomme og kan i givet fald kræve udtømning. Risikoen herfor er 2%.

Risikoen for betændelse er meget lille, < 1%.

Kosmetisk er det vigtigt at have øje for at modvirke risikoen for at hagespidsen synker som følge af knoglereduktionen. Også derfor vigtigt at man ikke overdriver reduktionsmålet

Hvordan er efterforløbet?

Efter indgrebet påsættes en kompressionsforbinding for at mindske hævelse og blødning efter operationen. Denne bibeholdes 3 dage efter operationen.

I de første 3 dage er der typisk udtalt hævelse af hagepartiet strækkende sig op i underlæben. Der er ømhed, men sjældent morfinkrævende smerter. Hævelsen aftager kraftigt efter de første tre dage, men den er ikke forsvundet helt før efter et halvt år.

Er der anvendt snit på mundens inderside, sker sammensyningen med selvopløselige tråde. I så fald er det valgfrit om man ønsker trådene fjernet efter en uge. Udvendige tråde er også selvopløselige og skal ikke fjernes.