Korrektion af vigende, for lille hage

Før og efter Hageforstørrelse - AROS Privathospital

En for lille hage kan ”fylde meget” i et ansigt

Hagen spiller en væsentlig rolle for en persons udseende. En lille, vigende hage giver indtryk af en svag personlighed, og kombineres den med en lidt prominerende næse giver det en udtalt disharmoni i ansigtet. Men det sker dog ikke helt sjældent at en patienter kommer med en overbevisning om at næsen er for stor, hvor det i virkeligheden snarere er hagen, der er for lille.

Også kønsforskelle kan have stor betydning for om hagen findes harmonisk i forhold til de øvrige ansigtstræk. Udover kirurgisk forstørrelse af hagens projektion og bredde er det også muligt at korrigere for påfaldende skævhed i hagepartiet.

En vigende hage medfører desuden en mindre udstrækning af halsens hud og muskler, og dermed en dårligt markeret hage-halsvinkel, samt en evt. dobbelthage. Dobbelthagefænomenet forstærkes af fedtophobninger under hagen.

FAKTA - fremskydning eller implantat

Operationstid
Operationstid

1½ time

Forberedelse
Forberedelse

Faste evt. skægfjernelse.

Bedøvelse
Bedøvelse

fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

maksimalt 1 dag

Restitutionstid
Restitutionstid

1-2 uger

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvem kan have glæde af en kosmetisk korrektion af vigende hage?

Det umiddelbare svar er: alle, hvor hagens projektion og bredde er for lille ift. ansigtsskelettet i øvrigt. Men det er dog først og fremmest vigtigt at få afdækket om der også er smerter eller funktionsgener ved sammenbid. I så fald bør der foretages en regelret odontologisk udredning inden operation besluttes, idet den rigtige beslutning i så fald kan vise sig at være en regulær forflytning af enten underkæbe eller overkæbe(sliding genioplasty) for at opnå den rette sammenbidsfunktion med samtidig opretning af de kosmetiske gener. Den type operationer foregår i offentlig regi. Men da de er meget mere besværlige og risikable end rent kosmetisk korrektion, skal der naturligvis være en god funktionel gevinst at hente for at indgå i disse større kæbeoperationer med tilhørende tandretninger.

 

 

 

Konsultation og røntgenundersøgelse for rette operationsplanlægning

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Ved konsultationen, som udføres af plastikkirurg Ole Momsen, analyseres ansigtets proportioner og skelet og bløddeles andel heri. Desuden afdækkes om der er problemer med tandstilling og bidfunktion. De mulige løsninger med gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Der lægges en foreløbig operationsplan, og patienten skal derefter have foretaget specialrøntgen, som vi kan tilbyde at blive direkte henvist til hos en samarbejdende specialtandlæge i Århus, ofte med mulighed for foretagelse samme dag.

Journal, fotos og røntgenoptagelser forelægges så for vores kæbekirurg mhp. hans vurdering, og der fastlægges et endeligt operationstilbud, som tilsendes patienten.

Hvordan korrigeres en vigende hage?

Er problemet alene for lidt projektion, mens bredden er god nok, kan foretages en frem ad forskydning af den forreste-nederste del af hageknoglen(sliding genioplasty). Ellers, og især hvis der ønskes mere bredde på hagepartiet er løsningen indsættelse af et passende MEDPOR implantat.

Hvordan foregår hageoperationen?

Kæbeoperationer udføres altid i fuld bedøvelse. For de få tilfælde hvor man kan nøjes med fedtsugning af hagepartiet kan det udføres i lokal bedøvelse. Man kan vælge adgang via mundslimhinden på indersiden af underlæben eller via et snit i furen under hagen. Oftest foretrækkes det første, da det ikke efterlader nogen synlige ar. Uanset om anvendes knogleforskydning eller implantat sikres positionen med titaniumskruer.

Operationerne sker altid i samarbejde mellem kæbekirurg John Jensen og plastikkirurg Ole Momsen og grundet operationernes komplexitet anbefales at overnatte indlagt på hospitalet.

Hvad er risikoen ved en hageoperation?

Ved en flytning af hageknoglen(sliding genioplasty) er der risiko for nedsat følesans (varme, kulde og berøring) i underlæben hvilket skyldes, at der i forbindelse med træk på underlæben samt ved deling af hagen fremkommer træk på hagens nerveforsyning. Nerverne, der kommer ud gennem en lille åbning i hver side af underkæben, ligger ca. 1½ cm bag hjørnetænderne. Kirurgen er altid meget opmærksom på at beskytte nerverne, og knoglegennemsavningen lægges i tilstrækkelig afstand fra disse.

Men selve trækket i slimhinden omkring nerverne vil betyde, at der går nogen tid (typisk 1-3 måneder) inden følesansen er kommet helt tilbage i underlæben. I sjældne tilfælde (<1%) kan en nedsat følesans være permanent. Der vil aldrig være tale om nerver som bruges til at bevæge underlæben med. Hævelse og misfarvning i hageområdet er helt normalt.

Ved indsættelse af implantat er det vigtigste komplikation betændelse omkring implantatet. Dette kan i værste fald ikke bekæmpes med antibiotika og i så fald medføre at det bliver nødvendigt at fjerne implantatet. Der gives naturligvis forebyggende antibiotika ved operationen og den højest mulige grad af sterilitet opretholdes. Men risikoen for betændelse er cirka 2% selv hos helt raske personer.

Hvordan er efterforløbet?

Efter indgrebet påsættes en kompressionsforbinding for at mindske hævelse og blødning efter operationen. Denne bibeholdes 1-3 dage efter operationen.

I de første 3 dage er der typisk udtalt hævelse af hagepartiet strækkende sig op i underlæben. Der er ømhed, men sjældent morfinkrævende smerter. Hævelsen aftager kraftigt efter de første tre dage, men den er ikke forsvundet helt før efter et halvt år. Der kan også forekomme nedsat følsomhed i underlæben. I givet fald vil følsomheden typisk gradvist normaliseres over 1 til 6 måneder.

Er der anvendt snit på mundens inderside, sker sammensyningen med opløselige tråde. I så fald er det valgfrit om man ønsker trådene fjernet efter en uge.