Korrektion af vigende, for lille underkæbe/underansigt

Hvis underansigtet er for lille ift. resten af ansigtet og hovedet som hehed giver det typisk et for barnligt udseende, især for mænd. For kvinder er et spinkelt underansigt langt mere ønskeligt.

Hvem kan have glæde af en kosmetisk korrektion af en for lille underkæbe?
Det er overvejende mænd, hvor et større, bredere underansigt med mere markerede kæbevinkler kan give et positivt bidrag til udseendet. Vigtigt er at have øje for balancerne ift. hage og kindben. For især mænd er det oftest optimalt samtidigt at foretage en forstørrelse af hagedelen af underkæben for at opnå et harmonisk eller maskulint udseende. I nogle tilfælde er det kun den bagerste del af underkæben, der er for smal med en svagt markeret bagre kæbevinkel. Det skal være meget udtalt før en kvinde vil ønske de bagre kæbevinkler forstørret, men det kan forekomme.

Det er det vigtigt at få afdækket, om det alene er et kosmetisk problem, eller der også er smerter eller funktionsgener ved sammenbid. I så fald bør der foretages en regelret odontologisk udredning inden operation besluttes, idet en forstørrende underkæbeoperation i så fald måske bør frarådes eller den rigtige beslutning kan vise sig at være en regulær forflytning af enten underkæbe eller overkæbe for at opnå den rette sammenbidsfunktion med samtidig opretning af de kosmetiske gener. Den type operationer foregår i offentlig regi. Men da de er både meget mere besværlige og risikable end rent kosmetisk korrektion med implantater, skal der naturligvis være en god funktionel gevinst at hente for at indgå i disse større kæbeoperationer med tilhørende tandretninger.

FAKTA - Forstørrelse med implantater

Operationstid
Operationstid

3 timer

Forberedelse
Forberedelse

Faste Evt. skægfjernelse

Bedøvelse
Bedøvelse

fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

1 dag.

Restitutionstid
Restitutionstid

2 uger, ingen sport i 1 md.

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Konsultation og røntgenundersøgelse for rette operationsplanlægning

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Ved konsultationen, som udføres af plastikkirurg Ole Momsen, analyseres ansigtets proportioner og skelet og bløddeles andel heri. Desuden screenes for om der er problemer med tandstilling og bidfunktion. De mulige løsninger med gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Der lægges en foreløbig operationsplan, og patienten skal derefter have foretaget specialscanning. Hvis målet bliver en forstørrelse af underkæben som helhed kræves en total CT af hele ansigt-kranium. Hvis målet alene bliver en forstørrelse af bagre del af underkæben omkring kæbevinklerne, skal blot foretages en mindre CBCT, som helst skal udføres hos vores samarbejdende specialtandlæge i Århus, hvilket ofte er muligt at få foretaget samme dag for vores patienter, der kommer langvejs fra.

Journal, fotos og scanningsoptagelser forelægges så for vores kæbekirurg mhp. hans vurdering, og der fastlægges et endeligt operationstilbud, som tilsendes patienten.

Hvordan korrigeres en for lille underkæbe?

Hvis målet bliver en forstørrelse af underkæben som helhed, er det så komplex en operation, at vi i dag kun tilbyder dettes med et custom made implantat. Et custom made implantat er naturligvis dyrere end standardimplantater. Men det giver så langt bedre korrektionsmuligheder og bedre kontrol med det endelige resultat, herunder mulighed for sikker korrektion for evt. betydende asymmetrier, at det så langt opvejer den højere implantatpris.

Er det kun Underkæbens bagre vinkler, der ønskes forstørret, kan det dog fortsat lettest og billigst udføres ved indsættelse af vores standard MEDPORimplantater.

Hvordan foregår den forstørrende underkæbeoperation?

Kæbeoperationer udføres altid i fuld bedøvelse. Adgang til den bagre del af underkæbenopnås via et snit i mundslimhinden på indersiden af kinderne langs den nedre tandrække. Er det en fuld underkæbeforstørrelse, indføres den forreste hagedel af det custom made implantat via et snit på hagens underside.

Operationerne sker i samarbejde mellem kæbekirurg John Jensen og plastikkirurg Ole Momsen og grundet operationernes komplexitet ska man overnatte indlagt på hospitalet.

Hvad er risikoen ved operationen?

Ved alene en forstørrelse af kæbevinklerne er der ingen risiko for nedsat følesans, fordi der ikke forløber hudnerver i operationsområdet i den bagre del af munden. Hvis det er en fuld underkæbeforstørrelse, er der som ved alle hageoperationer en lille risiko for beskadigelse af følenerverne til underlæben.

Ved indsættelse af implantater er den vigtigste komplikation altid betændelse omkring implantatet. Dette kan i værste fald ikke bekæmpes med antibiotika og i så fald medføre, at det bliver nødvendigt at fjerne implantatet. Der gives naturligvis forebyggende antibiotika ved operationen og den højest mulige grad af sterilitet opretholdes. Risikoen for betændelse er cirka 2% hos raske personer.

En blodansamling forekommer sjældent, <1%, og kan i givet fald kræve udtømning.

Hvordan er efterforløbet?

Efter indgrebet påsættes en kompressionsforbinding for at mindske hævelse og blødning efter operationen. Denne bibeholdes 1-3 dage efter operationen.

Hævelse og misfarvning i underansigtet og ned på halsen er helt normalt. Det svinder gradvist fra 3 dage efter operationen og er ikke noget, som bemærkes af andre, når der er gået en uge. Hævelsen aftager kraftigt efter en uges tid, men den er ikke forsvundet helt før efter et halvt år. Der er ømhed i et par uger, men sjældent morfinkrævende smerter.

Sammensyningen i mundslimhinden er foretaget med selvopløselige tråde. Generer trådene inde i munden, kan de fjernes efter en uge. Evt syning under hagen er typisk udført med indvendige tråde, der ikke skal fjernes.