Korrektion af prominerende og bred underkæbe

Brede kæber er et typisk maskulint træk, og derfor er det typisk kvinder, der henvender sig med ønske om en reduktion af bredden af det nedre ansigt. Men Udover en for bred bagre kæbevinkel på underkæben kan et for bredt underansigt også skyldes en ”overtrænet”, fortykket tyggemuskel (Massseterhypertrofi)

FAKTA

Operationstid
Operationstid

2 timer

Forberedelse
Forberedelse

faste evt. skægfjernelse

Bedøvelse
Bedøvelse

fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

maksimalt 1 dag

Restitutionstid
Restitutionstid

1 uge

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvem kan have glæde af en kosmetisk korrektion af en for bred underkæbe?

Det umiddelbare svar er: kvinder med et meget firkantet, bredt underansigt, som er for dominerende ift. ansigtsskelettet i øvrigt. Her er det vigtigt at få afklaret om det er underkæben, der er for bred eller det er en for tyk tyggemuskel, der forårsager breddeøgningen. Desuden er det vigtigt at få afdækket, om der også er smerter eller funktionsgener ved sammenbid. I så fald bør der foretages en regelret odontologisk udredning inden operation besluttes, idet den rigtige beslutning i så fald kan vise sig at være en regulær forflytning af enten underkæbe eller overkæbe for at opnå den rette sammenbidsfunktion med samtidig opretning af de kosmetiske gener. Den type operationer foregår i offentlig regi. Men da de er meget mere besværlige og risikable end rent kosmetisk korrektion, skal der naturligvis være en god funktionel gevinst at hente for at indgå i disse større kæbeoperationer med tilhørende tandretninger. 

Konsultation og røntgenundersøgelse for rette operationsplanlægning

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Ved konsultationen, som udføres af plastikkirurg Ole Momsen, analyseres ansigtets proportioner og skelet og bløddeles andel heri. Specielt vurderes om Massetermusklen(tyggemusklen) er helt eller delvis årsagen. Desuden afdækkes om der er problemer med tandstilling og bidfunktion. De mulige løsninger med gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Der lægges en foreløbig operationsplan, og patienten skal derefter have foretaget specialrøntgen, som vi kan tilbyde at blive direkte henvist til hos en samarbejdende specialtandlæge i Århus, ofte med mulighed for foretagelse samme dag.

Journal, fotos og røntgenoptagelser forelægges så for vores kæbekirurg mhp. hans vurdering, og der fastlægges et endeligt operationstilbud, som tilsendes patienten.

Hvordan korrigeres en for bred underkæbe?

Underkæbens bagre vinkler afsmalnes og gøres mindre firkantede ved afmejsling af den ydre knogleflade, og den nye knoglerand formes ved afslibning med en knoglefræser. Det er muligt at reducere såvel bredden som den bagre kæbevinkel, hvor meget afhænger af behov eller af knogletykkelsen ind til tandrødderne.

Er det tyggemusklerne, der er for tykke, kan de reduceres i tykkelse af Botoxbehandling.

Hvordan foregår underkæbeoperationen?

Kæbeoperationer udføres altid i fuld bedøvelse. Adgang opnås via et snit i mundslimhinden på indersiden af kinderne langs den nedre tandrække.

Operationerne sker i samarbejde mellem kæbekirurg John Jensen og plastikkirurg Ole Momsen og grundet operationernes komplexitet anbefales at overnatte indlagt på hospitalet.

Hvad er risikoen ved operationen?

Ved en reduktion af kæbevinklerne er der ingen risiko for nedsat følesans fordi der ikke forløber hudnerver i området.

Hævelse og misfarvning i området omkring kæbevinklerne og ned på halsen er helt normalt

En blodansamling kan forekomme og kan i givet fald kræve udtømning. Risikoen herfor er 2%.

Risikoen for betændelse er meget lille, < 1%.

Hvordan er efterforløbet?

Efter indgrebet påsættes en kompressionsforbinding for at mindske hævelse og blødning efter operationen. Denne bibeholdes 1-3 dage efter operationen.

I de første 3 dage er der typisk udtalt hævelse af nedre ansigt bagtil strækkende sig ned på halsen. Der er ømhed, men sjældent morfinkrævende smerter. Hævelsen aftager kraftigt efter de første tre dage, men den er ikke forsvundet helt før efter et halvt år. Sammensyningen i slimhinden er foretaget med selvopløselige tråde. Det det valgfrit om man ønsker trådene fjernet efter en uge.