Dybtliggende næsefløje

Meget dybtliggende næsefløje skyldes en tilbagestående overkæbe, og dette træk forværres typisk med alderen, idet overkæbens øvre del op mod næsefløjene skrumper med alderen hos alle. Det betyder at hvis man er født med en lidt indsunken overkæbe, så bliver det mere og mere synligt med alderen. Dette medfører forværring af et andet kendt aldersfænomen: dybe furer imellem kinder og mund.

Dybtliggende næsefløje ses ofte kombineret med en lidt flad næse, hvilket øger disharmonien i ansigtet.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

1 time

Forberedelse
Forberedelse

Faste evt. skægfjernelse

Bedøvelse
Bedøvelse

Fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

maksimalt 1 dag

Restitutionstid
Restitutionstid

1 uge

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvem kan have glæde af en kosmetisk korrektion af dybe næsefløje?

Det umiddelbare svar er: alle, hvor genen alene er kosmetisk. Men først og fremmest er det vigtigt at få afklaret, om det er overkæben, der er for tilbagestående eller det er næsen eller hagen, der er for dominerende. Desuden er det vigtigt at få afdækket, om der også er smerter eller funktionsgener ved sammenbid. I så fald bør der foretages en regelret odontologisk udredning inden operation besluttes, idet den rigtige beslutning i så fald kan vise sig at være en regulær forflytning af enten overkæbe eller underkæbe for at opnå den rette sammenbidsfunktion med samtidig opretning af de kosmetiske gener. Den type operationer foregår typisk i offentlig regi. Men da de er meget mere besværlige og risikable end en rent kosmetisk korrektion, skal der naturligvis være en god funktionel gevinst at hente for at indgå i disse større kæbeoperationer med tilhørende langvarige tandretninger. 

Konsultation og røntgenundersøgelse for rette operationsplanlægning

Ideelt skal behandlingen tilgodese patientens behov og ønsker. Ved konsultationen, som udføres af plastikkirurg Ole Momsen, analyseres ansigtets proportioner og skelet og bløddeles andel heri. Desuden afdækkes om der er problemer med tandstilling og bidfunktion. De mulige løsninger med gevinster såvel som bivirkninger drøftes. Der lægges en foreløbig operationsplan, og patienten skal derefter have foretaget specialrøntgen, som vi kan tilbyde at blive direkte henvist til hos en samarbejdende specialtandlæge i Århus, ofte med mulighed for foretagelse samme dag.

Journal, fotos og røntgenoptagelser forelægges derefter for vores kæbekirurg mhp. hans vurdering, og der fastlægges et endeligt operationstilbud, som tilsendes patienten.

Hvordan korrigeres for dybe næsefløje?

Hvis der alene skal korrigeres af kosmetiske grunde sker det bedst med indsættelse af et passende MEDPOR implantat under hver næsefløj. Evt skal suppleres med et løft af næsetippen, hvis den er meget flad.

Alternativt, ved mindre udtalte fordybninger, kan foreslås en kamuflerende fillerbehandling.

Hvordan foregår operationen?

Kæbeoperationer udføres altid i fuld bedøvelse. Indlæggelsen sker via snit i mundslimhinden på indersiden af overlæben. Implantaternes position sikres med titaniumskruer.

Operationerne sker altid i samarbejde mellem kæbekirurg John Jensen og plastikkirurg Ole Momsen og grundet operationernes komplexitet anbefales at overnatte indlagt på hospitalet.

Hvad er risikoen ved en operation?

Ved indsættelse af implantat er det vigtigste komplikation betændelse omkring implantatet. Dette kan i værste fald ikke bekæmpes med antibiotika og i så fald medføre at det bliver nødvendigt at fjerne implantatet. Der gives naturligvis forebyggende antibiotika ved operationen og den højest mulige grad af sterilitet opretholdes. Men risikoen for betændelse er cirka 2% selv hos helt raske personer.

Der er ikke nogen reel risiko for nedsat følesans i overlæben (<1%), og der vil ikke kunne ske skader på bevægenerver til overlæben. Hævelse og misfarvning i overlæbeområdet er helt normalt. En blodansamling kan sjældent forekomme, men kan i givet fald kræve udtømning.

Hvordan er efterforløbet?

Efter indgrebet skal hovedet holdes eleveret det første døgn, hvor kosten desuden bør holdes til koldt, flydende.

I de første 3 dage er der typisk udtalt hævelse af næse-overlæbepartiet. Der er ømhed, men sjældent morfinkrævende smerter. Hævelsen aftager kraftigt efter de første tre dage, men den er ikke forsvundet helt før efter et halvt år.

Sammensyningen i slimhinden er foretaget med selvopløselige tråde. Det er valgfrit om man ønsker trådene fjernet efter en uge.