HA-fillers er en effektiv behandling af tåretrug – i rette hænder

Ved korrekt teknik og optimalt patientvalg giver udfyldning af tåretrug med hyaluronsyre (HA)- injektioner mulighed for at opnå øjeblikkelige og holdbare resultater i op til et år efter injektionen. Tåretrug er den gængse betegnelse for de hulninger under øjnene som giver et træt udseende.

HA fyldstof-injektioner blev første gang brugt til at behandle tåretruget i 2005, og siden da har det været en vigtig metode i behandling af hulheder under nedre øjenlåg.

I artiklen Hyaluronic Acid Gel Injection for the Treatment of Tear Trough Deformity: A Multicenter, Observational, Single-Blind Study” gennemgås resultaterne efter 1200 tåretrug fillerinjektioner på i alt 600 patienter, hvis alder spændte mellem 33 og 55 år.

Resultaterne baseres på patienttilfredsheds interviews samt på objektiv evaluering af den æstetiske forbedring af tåretrug-området ca 12 måneder efter proceduren.

Forfatterne konkluderer, at HA-filler injektion er en effektiv behandling for tåretrug. Forudsætningen for den succesfulde behandling er dog et meget grundigt kendskab af anatomien for at kunne undgå mulige alvorlige komplikationer, såsom blokering af vigtige blodkar (emboli)  evt. medførende blindhed. Den tekniske kompleksitet af denne behandling kræver således kompetencer og dygtighed for at den kan blive korrekt udført. Derfor anbefaler forfatterne kraftigt, at injektionen i dette område udføres udelukkende af meget erfarne behandlere.

Endelig mener forfatterne, at det er mindst lige så vigtigt at udvælge de rigtige kandidater til denne behandling, hvilket indebærer omhyggelig analyse af ansigtet generelt, og af øjenomgivelserne i særdeleshed. De bedste kandidater til HA-filler korrektion af tåretrug er patienter mellem 30 og 40 år, og enkelte patienter i alderen op til 50 år med stadig spændstig hud. For ældre patienter bør det ikke længere være den foretrukne behandling, da nedsynkning af underliggende fedtvæv i nedre øjenlåg og i kinden, samt tiltagende slaphed af tilhørende ligamenter, ikke vil kunne korrigeres tilstrækkeligt af HA-filler alene. Ved denne gruppe patienter ville den kirurgiske korrektion af tåretrug være den rigtige behandling. På Kosmetisk Center AROS har vi de nødvendige kompetencer, både til filler- og kirurgisk behandling.

Læs hele artiklen her >

Tilbage til Artikler