Når en Filler behandling bliver udført med "venstre hånd"


Fillerbehandlinger er en god og i kvalificerede hænder en sikker kosmetisk behandling af mindre kosmetiske ønsker. Desværre er det her i Danmark som i udlandet typisk en venstrehåndsbehandling, som udbydes i baglokalerne til mange kosmetiske klinikker og udføres af behandlere uden de fornødne kvalifikationer, herunder vigtigst en sikker viden om hvordan de få men uhyggelige komplikationer undgås og – hvis uheldet er ude – behandles. Den mest frygtede komplikation er et øjeblikkeligt, irreversibelt synstab. I artiklen her beskrives samtidig omfattende skade på hud og øjenlåg, nok fordi at man har indsprøjtet en meget stor mængde filler i et meget lille område(næseryggen).

Desværre er der ikke nogen sikker behandling for denne komplikation, kun sikre metoder til at undgå den. Der er dog stigende evidens for at en hurtig, kvalificeret indgriben med injektion af enzymet hyaluronidase dybt i øjets baggrund kan redde synet for nogen Artiklen ”Reversal of Post-filler Vision Loss and Skin Ischaemia with High-Dose Pulsed Hyaluronidase Injections.” beskriver et muligt behandlingsregime for synstab som følge af fillerindsprøjtning. Det er dog kun meget få steder her i Danmark, at man har den fornødne faglige ekspertise til at udføre denne behandling. På Kosmetisk Center AROS har vi altid Hyaluronidase liggende klar, og vi er klar til at give den beskrevne behandling, hvis det nogen sinde skulle vise sig nødvendigt. Det vigtigste er dog selvfølgelig at have den nødvendige viden til at undgå denne forfærdelige komplikation.

Sørg derfor at din Filler behandling bliver udført af en kvalificeret og uddannet behandler.

Læs hele artiklen her > (på engelsk)  

Tilbage til Artikler