Tuberøs brystdeformitet er en afvigende, men i de milde grader ikke så ualmindelig brystform

Tuberøsitet inddeles i fire grader, hvor grad 3 og 4 må betragtes som regulære deformiteter, der i Danmark kan søges korrigeret på offentlige plastikkirurgiske afdelinger.

De to mildere former befinder sig typisk mere eller mindre inden for normalområdet, men det ændrer ikke ved at mange ønsker en formforbedring.

Artiklen ” Tuberous breast deformity correction” beskriver et plastikkirurgisk centers 12 års erfaring og metodeudvikling til rekonstruktion og formforbedring af tuberøse bryster. Centerets erfaring baserer sig på imponerende 208 opererede patienter. Centerets kirurgiske metode baserer sig på anatomiske(dråbeformede) implantater kombineret med særlige plastikkirurgiske teknikker til omformning af brystvævet. Det er den samme rekonstruktive metodik, som vi på Plastikkirurgisk Center AROS også har anvendt i snart 20 år – med lige så gode erfaringer. Enkelte eksempler på vores resultater til sammenligning med artiklens præsenteres her nedenstående…

Set fra patientens side er sådanne operationer ikke værre at gennemgå end sædvanlige brystforstørrende operationer. Men pga. de brystvævsomformende teknikker er operationer for tuberøsitet forbundet med lidt større komplikationsrisiko, herunder tab af implantat og sårdannelser.

I de senere år har vi derfor på linje med andre centre udviklet en alternativ rekonstruktionsmetode med anvendelse af fedttransplantation istf. implantater. Denne metode kan kræve flere operationer, men er mindre risikabel og mere langtidsholdbar. Den kræver dog at patienten har tilstrækkelige fedtressourcer for at kunne gennemføres.

Klik her for at læse hele artiklen >

Se flere cases med Deformiteter og asymmetri ved at klikke her >

Tilbage til Artikler