Hans brede erfaring gør ham eftertragtet som underviser og foredragsholder René Østgård, Reumatolog

René Østgård Reumatolog

Kort om

René Østgård er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2006 og speciallæge i reumatologi (led- og bindevævssygdomme siden 2017. )

Han har bred erfaring indenfor alle former for problemer i bevægeapparatet først og fremmest fra gigtafdelingerne i Silkeborg og Aarhus, men også med kortere tilknytning til Hjørring, Horsens, Holstebro. I tillæg har René arbejdet i rygklinikken i Silkeborg samt idrætsklinikken i Aarhus. Hans evne til at favne flere aspekter ved ledsmerter gør ham til en eftertragtet speciallæge.

Sideløbende med det kliniske arbejde har han gennemført et ph.d. studie om sammenhængen mellem rygsøjlegigt og lidelser i mave-tarmsystemet ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet og haft et års forskningsophold  ved Division of Immunology and Rheumatology, Stanford University i Californien, USA.

Hans brede erfaring gør ham til en eftertragtet som underviser og foredragsholder både i ind- og udland. Her kan nævnes foredrag ligefra lokalafdeliger i Gigtforeningen til tværfagligt symposium om autoimmunelidelser på Christianborg. I lægekollegialt henseende underviser han alle kommende speciallæger i reumatologi for Region Midt og Nord.

 

Uddannelse og baggrund

UDDANNELSE:
Feb. 1999 - Jan 2005  
Cand. Med., Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus, Danmark 

Jan 2014
Ph.d. med afhandlingen: “Longitudinal studies on calprotectin and hepcidin in inflammatory joint disease“ ved Health, Aarhus Universitet

Aug 2017
Speciallæge i intern medicin:reumatologi

POST GRADUATE UDDANNELSE: 
Turnus
Feb. 2005 – Jan 2006           
Intern medicin og ortopædi, Silkeborg Centralsygehus

Feb. 2006 – Jul 2006 
Lægerne Brabrandhus, Aarhus, Denmark

Introduktionsstillinger
Aug. 2006 – Okt. 2007      
Introduktionsstilling i intern medicin:reumatologi. Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg

Nov. 2007 - Okt. 2008        
Introduktionsstilling i neurologi, 
Neurologisk afd. F, Aarhus Universitetshospital

Speciallægeuddannelse
Nov 2008 – Jun 2010    
Konstitueret 1. reservelæge Medicinsk afd., Regionshospitalet Silkeborg

Jul 2013 – Jan 2014    
Reservelæge 
Reumatologisk afd., Aarhus Universitetshospital

Jan 2014 – Jun 2014   
1. reservelæge 
Reumatologisk afd., Aarhus Universitetshospital

Maj 2015 – Dec 2015 
1. reservelæge 
Reumatologisk afd., Aarhus Universitetshospital

Jan 2016 – Aug 2017  
1. reservelæge 
Diagnostisk center, Regionshospitalet Silkeborg

Speciallæge
Sep 2017 – nu             
Afdelingslæge Diagnostisk center, Regionshospitalet Silkeborg

Maj 2020 – Sep 2021    
Fungerende specialeansvarlig for reumatologi

Sep 2021 – nu             
Overlæge 
Diagnostisk center, Regionshospitalet Silkeborg

Jan 2023              
Klinikansvarlig for reumatologi 
AROS Privathospital

TILLIDSPOSTER:
Nationale:
2005                            
Tillidsrepræsentant for Yngre Læger, Medicinsk afd., Silkeborg Centralsygehus

2008 - 2011                 
Foreningen af Yngre Reumatologer, bestyrelsesmedlem

2011 – 2014                
Foreningen af Yngre Reumatologer, formand

2010 – 2014              
DANBIO styregruppemedlem

2011 – 2014              
Dansk Reumatologisk Selskab, bestyrelsesmedlem

2014 – 2018              
Webmaster på www.danskreumatologiskselskab.dk

2015 – 2018              
Medlem af reumatologisk specialeråd region Midt

2017 – 2018                
Hospitalsenheden Midts repræsentant i arbejdsgruppe  vedr biobanker, Region Midtjylland

2020 – 2021                
Medlem af reumatologisk specialeråd region Midt

2022 – nu                  
RegionMidt repræsentant i Dansk Reuma Biobank

Internationale:
2011 - 2012                 
Scandinavian Congress for Rheumatology 2012, medlem af Scientific Committee

2013 – 2015    
EMEUNET, country liaison for Danmark