Thomas Kjærgaard, speciallæge ved Øre-Næse-Halsklinikken. Mere end 15 års erfaring inden for øre-næse-hals-specialet, med særlige kompetencer inden for søvnsygdomme og hoved-halskirurgi. Øre-Næse-Hals - AROS

Thomas Kjærgaard Speciallæge i Øre-Næse-Hals

Kort om

Thomas Kjærgaard er til daglig overlæge ved Hoved- og Halskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital med speciale i øre-næse-halssygdomme. Hans primære kompetenceområder er hoved- og halskirurgi, herunder operationer på halsen samt i svælg, strube og luftrør. Thomas er en af landets førende eksperter inden for robotkirurgi og laserkirurgi og varetager højt specialiserede funktioner inden for bl.a. disse områder. Desuden har han mange års erfaring inden for udredning og behandling af søvnsygdomme, herunder snorken og søvnapnø. Derudover er Thomas klinisk lektor ved Aarhus Universitet og forsker inden for områderne robotkirurgi, 3D-teknologi og kræft.

Erfaring

2003: Afsluttet medicinstudiet ved Aarhus Universitet

2010: Afsluttet speciallægeuddannelsen.

2010: Ph.d.

2010-2016: Speciallæge ved Hoved- og Halskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

2012-dd: Klinisk lektor ved Aarhus Universitet

2016-dd: Overlæge ved Hoved- og Halskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Bestyrelsesposter:

Bestyrelsesmedlem og forhv. formand, Dansk Laryngologisk Selskab

Bestyrelsesmedlem, The Danish Head & Neck Cancer Group

Bestyrelsesmedlem, Danish  Glottic Study Group

Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved & Halskirurgi

Inviteret foredragsholder i ind- og udland. Flere forskningspublikationer i internationale tidsskrifter og forfatter til lærebøger i ØNH-sygdomme.