Thomas Køllner - Øjenkirurgisk Klinik - AROS Privathospital i Aarhus
Thomas Køllner Olsen, professor, overlæge, dr. med, speciale i øjenkirurgi Øjenkirurgi - AROS

Thomas Køllner Olsen Professor, overlæge, dr. med

Kort om

Thomas Køllner Olsen er kendt fra sit mange årige arbejde som overlæge på øjenafdelingen, Århus Universitetssygehus (Kommunehospitalet), hvor han fra 1991-2017 har haft ansvaret for grå stær kirurgien, samt ansvaret for vanskelige og komplicerede tilfælde af grå stær (inkl stær hos børn), grøn stær og linsesygdomme. Hans kirurgiske erfaring er meget bred, specielt inden for øjets forreste afsnit, og tæller mere end 10.000 operationer af alle sværhedsgrader.

Erfaring

Thomas Køllner Olsen forlod sin stilling som overlæge ved Aarhus Universitetshospital i 2016 og har siden arbejdet i flere private øjenklinkker, herunder AROS Privathospital siden 2012, Øjenlægernes Center i Aarhus og København og Memira Eye Center.

Videnskabeligt arbejde
Thomas Køllner Olsen er internationalt kendt for sit videnskabelige arbejde inden for optisk kontrol af en moderne linseoperation, specielt omkring metoder til at reducere et brillebehovet ved operationen. Han er forfatter til mere end 250 videnskabelige artikler, som er publiceret i internationale, såkaldt ’peer reviewed’ tidsskrifter og bog kapitler. 
Han er ophavsmanden til ’the Olsen formula’, der er en af de mes anerkendte metoder til beregning af den kunstige linse, der implanteres ved en grå stær operation. Han har udviklet PC-programmet PhacoOptics ®, der kan hjælpe kirurger med linseberegningen og har været medudvikler af elektroniske journal-systemer.

Tillidshverv
I årene 1999 – 2004 var han formand for ’KatBase’, den første nationale, danske kliniske kvalitetsdatabase for grå stær kirurgi. Af andre tillidsposter kan nævnes: President of the Scandinavian Society of Cataract and Refractive Surgery (SSCRS) (2006 – 2010; Board member of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) (2007 – 2012); Member of the International Intraocular Implant Club (IIIC) (2018+), der regnes som den mest prestigefyldte ’member-by-invitation-only-club’ for grå stær kirurger. Fra 2005 med- grundlægger af og p.t. (2023) formand for The IOL Power Club, der er en international forening af specialister inden for emnet biometri og beregning af kunstig linsestyrke.