Thomas Køllner - Øjenkirurgisk Klinik - AROS Privathospital i Aarhus
Thomas Køllner Olsen, professor, overlæge, dr. med, speciale i øjenkirurgi Øjenkirurgi - AROS

Thomas Køllner Olsen - Professor, overlæge, dr. med

Til oversigt

Kort om

Thomas Køllner Olsen er kendt fra sit mange årige arbejde som overlæge på øjenafdelingen, Århus Universitetssygehus (Kommunehospitalet), hvor han fra 1991-2017 har haft ansvaret for grå stær kirurgien, samt ansvaret for vanskelige og komplicerede tilfælde af grå stær (inkl stær hos børn), grøn stær og linsesygdomme. Hans kirurgiske erfaring er meget bred, specielt inden for øjets forreste afsnit, og tæller mere end 10.000 operationer af alle sværhedsgrader.

Erfaring

Uddannelse og akademiske grader
1978  - Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet
1982  - Dr. med. (Århus Universitet)
1988  - Speciallæge i oftalmologi
1991-1996  - Forskningsprofessor (Århus Universitet)

Ansættelser (kort resumé)
1.02.90 - 2017 Overlæge, øjenafdelingen, Århus Sygehus (Århus Kommunehospital)
1.01.86 - 1990  - 1. reservelæge, Øjenafdelingen, Vejle Sygehus
1.02.97  - Klinisk lektor i Oftalmologi, Århus Universitet
1.02.97 - 1.01.05  - Formand for KatBase, dansk kvalitetsdatabase for katarakt-kirurgi

Forskning
Thomas Køllner Olsen forsvarede som 30-årig en disputats med titlen "specular microscopic investigations on the corneal endothelium" og har siden haft en omfattende videnskabelig produktion, specielt omkring metoder til at forbedre kvaliteten af grå stær operationer (se publikationsliste nederst i denne tekst). I perioden 1991 - 1996 forskningsprofessor ved Århus Universitet. Han er ophavsmand til en formel, der benyttes til at beregne styrken af den kunstige linse, der implanteres ved grø stær operationen. Denne "Olsen"-formel er verdenskendt og regnes blandt de mest præcise formler, der findes i dag til sikring af et minimalt brillebehov efter operationen.

Kvalitetssikring
Thomas Køllner Olsen har i mange år været en drivkraft i kvalitetssikring af grøn stær kirurgien og var i perioden 2000 - 2005 formand for KatBase (se www.katbase.dk), som er den første danske kvalitetsdatabase for grå stær kirurgi.