Al kommunikation mellem kræftpatienten/pårørende og kræftlægen bygger på gensidig ærlighed, værdighed, tillid og respekt" Onkologisk Klinik AROS
Samtale

Patienten fremsender kopi af relevant journalmateriale hvis det skønnes nødvendigt for samtalens afvikling.

Man kan også vælge at medbringe uddrag af journal, information om videnskabeligt forsøg, udklip om nye behandlinger eller også møder man blot om med de tanker der endnu ikke er på plads.

Samtalen tager udgangspunkt i patientens behov.
Samtalen kan være på ½ eller 1 time.