Generelt

 • Min maske passer ikke
  Hvis din maske ikke passer, skal du tage kontakt til AROS Privathospital på 87 41 11 11 og bestille en tid hos søvnsygeplejersken
 • Jeg har fået udleveret en næsemaske, men kan ikke bruge denne model
  Har du problemer med at bruge det udleverede udstyr og mener du har brug for en anden model maske, skal du ringe til AROS Privathospital på 87 41 11 11 og bestille en tid til masketilpasning hos søvnsygeplejersken
 • Jeg har fået udleveret en fullface maske, men kan ikke bruge denne model
  Har du problemer med at bruge det udleverede udstyr og mener du har brug for en anden model maske, skal du ringe til AROS Privathospital på 87 41 11 11 og bestille en tid til masketilpasning hos søvnsygeplejersken
 • Jeg kan ikke finde My Air
  My Air er et program som du kan installere på din computer så du kan følge din behandling, det er ikke en App.
 • Min CPAP maskine blæser op
  CPAP apparatet stiger i tryk for at holde luftvejene åbne.
  Apparatet blæser med et minimumstryk og stiger ved behov, og derved opleves der varierende luftmængde.
 • Jeg bliver tør i munden når jeg bruge min CPAP maskine
  For at afhjælpe tørhed i munden skal du skrue op for fugtigheden. Det er vigtigt at du samtidig skruer op for varmen i slangen for at undgå kondens i masken.
  Standard indstillingerne i CPAP apparatet er 4 i fugtighed og 27 slangetemperatur.
 • Min maskine "bobler" og danner kondens i slangen
  Du skal sætte temperaturen i slangen op, start med 1-2 grader højere end den aktuelle indstilling
 • Må jeg slukke min CPAP maskine når jeg ikke bruger den
  CPAP maskinen skal stå tændt 1 time efter opvågning da den skal overføre data til AirView.
  AirView er det program som lægen og sygeplejersken bruger til at aflæse din behandling online fra.
 • Hvornår skal jeg til kontrol
  Når du starter et behandlingsforløb med CPAP på AROS Privathospital vil du 3 uger efter din opstart få en tid til kontrol, denne tid er frivillig og du kan aflyse den såfremt du føler din behandling går godt. Efter 6 mdr. kalder vi dig ind til en kontrol, og igen 12 mdr. efter din behandlingsstart kalder vi dig ind til kontrol, du skal medbringe alt dit udstyr til alle kontroller.

Søvnapnø og snorken

 • Hvad er søvnapnø?
  Søvnapnø er en tilstand hvor du gentagne gange i løbet af natten stopper helt eller delvis med at trække vejret (apnø). Ofte skyldes apnø en kortvarig aflukning af svælget f.eks. pga. forsnævring eller fordi tungen glider bagud og blokerer for luftpassagen, som vist på billedet ovenfor. Apnø medfører at blodets iltindhold falder. Hjernen reagerer ved at vække dig fra søvnen hvorved vejrtrækningen normaliseres. Søvnapnø forårsager således afbrudt og forstyrret søvn og er desuden forbundet med snorken. Tilstanden er hyppigt forekommende i befolkningen, med en forekomst på 2-4%.
 • Hvad er årsagen til søvnapnø?
  Søvnapnø kan have flere forskellige årsager -og ofte forekommer flere årsager samtidig:

  1. Anatomiske forhold som gør, at svælget lettere falder sammen f.eks. pga. en forstørret tungerod, store mandler, vigende hage, smalle forhold i svælget og nedsat luftpassage gennem næsen.

  2. Overvægt, hvilket besværliggør vejrtrækningen og giver fedtaflejringer i svælget, der disponerer til sammenfald og aflukning. Derfor er det særligt vigtigt, at personer med søvnapnø forsøger at holde en normal vægt.

  3. Medicin (morfin og andre stærke smertestillende, sovemedicin), alkohol og visse neurologiske sygdomme, f.eks. følger efter blodprop i hjernen.

  Rygning og allergi disponerer også.
 • Hvad er symptomer på søvnapnø?
  Søvnapnø kan forårsage en lang række symptomer, så som:

  Desuden kan søvnapnø forårsage stres og psykisk ubehag forbundet med det at skulle sove. Dette kan føre til søvnløshed pga. indsovningsbesvær, besvær med at sove igennem, og tidlig opvågning. Dette kaldes også insomni.
 • Hvad er årsagen til snorken?
  Snorken er meget udbredt. Det anslås at cirka 60% af befolkningen snorker af og til og cirka 30% snorker hver nat. Den karakteristiske snorkelyd frembringes af vibrationer af bløddelene i svælget, særligt i niveau med ganen, og skyldes ofte forsnævringer i næse og svælg. Hel eller delvis kollaps af bløddelene kan desuden resultere i at vejrtrækningen blokeres, som det ses ved søvnapnø.

  Snorken kan have flere forskellige årsager -og ofte forekommer flere årsager samtidig:

  1. Anatomiske forhold som gør, at svælget lettere falder sammen f.eks. pga. en forstørret tungerod, store mandler, vigende hage, smalle forhold i svælget og nedsat luftpassage gennem næsen.

  2. Overvægt, hvilket besværliggør vejrtrækningen og giver fedtaflejringer i svælget, der disponerer til sammenfald og aflukning.

  3. Medicin (morfin og andre stærke smertestillende, sovemedicin), alkohol og visse neurologiske sygdomme, f.eks. følger efter blodprop i hjernen.

  Rygning og allergi disponerer også.
 • Er søvnapnø farligt?
  Søvnapnø øger risikoen for ulykker pga. træthed og uopmærksomhed. Moderat til svær søvnapnø kan desuden medføre en række følgesygdomme som kan være alvorlige. Bl.a. øges risikoen for højt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen, åreforkalkning, blodprop i hjerte og hjerne, sukkersyge og depression.
 • Hvordan undersøger man for søvnapnø?
  Undersøgelse af dine søvnproblemer indebærer en nøje kortlægning af dine symptomer, vurdering af mulige risikofaktorer og disponerende forhold, samt en grundig øre-næse-halsundersøgelse. For at afgøre om du udelukkende snorker eller om du har søvnapnø, foretager vi ofte en søvnregistrering, hvor vejrtrækningsmønster, bevægemønster, snorken, puls og blodets iltindhold registreres mens du sover. Undersøgelsen giver vigtig information om omfanget af din snorken samt forekomst og alvorlighedsgrad af søvnapnø.

  Søvnregistreringen foregår i løbet af en enkel nats søvn, typisk hjemme hos dig selv, og er ikke forbundet med gener eller ubehag. Når det samlede resultat foreligger tager vi stilling til hvilken behandling som er mest velegnet i dit tilfælde.
 • Hvordan behandles søvnapnø?
  Behandling af søvnapnø er individuel og afhænger særligt af sværhedsgrad og årsager. Vi kan varetage alle former for behandling på Aros Privathospital

  Snorkeskinne: anvendes særligt ved snorken og mild grad af søvnapnø. Behandlingen forebygger, at underkæben glider bagud og modvirker derved sammenfald i svælget under søvn. Behandlingen kræver egenbetaling.

  Kirurgi: vurderes individuelt og omfatter bl.a. fjernelse af mandlerne, reduktion af drøbel og ganebuer, reduktion af tungerodsmandler, opretning af næseskillevæg og reduktion af næsemuslinger, samt fjernelse af næsepolypper.

  Vægttab: anbefales hvis dit BMI er over 25. Der er mulighed for at få hjælp og vejledning til vægttab.

  CPAP-behandling: dette er den bedst dokumenterede og mest effektive behandling af søvnapnø hos voksne. Undersøgelser har vist, at ca. 85% vænner sig til CPAP-behandlingen og efterfølgende har svært ved at undvære det. CPAP-behandling er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

  Andre tiltag: Mave- og sideleje under søvn kan i nogen grad modvirke snorken og apnø.

  Samtaleterapi: Hvis du oplever stres og psykisk ubehag forbundet med det at skulle sove, eller har indsovningsbesvær, besvær med at sove igennem, og tidlig opvågning, kan samtaleterapi (kognitiv terapi) være en stor hjælp.
 • Kan man operere for søvnapnø?
  Operation kan være en mulighed, særligt hvis du lider af mild-moderat søvnapnø og vi finder en åbenbar mekanisk årsag til problemet, eksempelvis store mandler, store tungerodsmandler eller en dårlig luftpassage gennem næsen. Hvis du er overvægtig, vil vi dog ofte anbefale, at du taber dig først. En operation kan dog også blive nødvendig for muliggøre optimal brug af CPAP-udstyret. Dette gælder særligt personer med betydelig nedsat luftpassage gennem næsen, hvilket besværliggør brugen af maske.
 • Kan man operere for snorken?
  Operation kan være en mulighed, særligt hvis du har har store mandler, en kraftig drøbel/gane, store tungerodsmandler eller en dårlig luftpassage gennem næsen. Her vil en operativ fjernelse eller reduktion af mandlerne eller tungerodsmandlerne og en reduktion af drøblen, kunne forbedre pladsforholdene i svælget og derved forebygge snorken. Hvis du har nedsat luftpassage gennem næsen pga. en skæv næseskillevæg eller forstørrede næsemuslinger, kan korrektion af næseskillevæggen og reduktion af næsemuslingerne ligeledes være effektiv.
 • Kan snorken give dårlig søvn?
  Simpel snorken er almindeligvis ikke forbundet med væsentlig forringet søvnkvalitet, men kan være til betydelig gene og irritation for omgivelserne. Såkaldt social snorken kan således betyde forringet søvnkvalitet hos sengepartneren, og nødvendiggøre at man sover på eget rum. Desuden kan snorken afholde personer fra at deltage i arrangementer med fælles overnatning pga. flovhed over deres snorken.

  Snorken kan også være af en sådan grad at søvnen forstyrres selvom der ikke er egentlige vejrtrækningsstop. Disse personer klager ofte over urolig og ”rastløs” søvn, og kan opleve træthed om dagen.
 • Hvordan behandles snorken?
  Behandling af snorken er individuel og afhænger særligt af sværhedsgrad og årsager. Vi kan varetage alle former for behandling på Aros Privathospital

  Snorkeskinne: anvendes særligt ved snorken og mild grad af søvnapnø. Behandlingen forebygger, at underkæben glider bagud og modvirker derved sammenfald i svælget under søvn. Behandlingen kræver egenbetaling.

  Kirurgi: vurderes individuelt og omfatter bl.a. fjernelse af mandlerne, reduktion af drøbel og ganebuer, reduktion af tungerodsmandler, opretning af næseskillevæg og reduktion af næsemuslinger, samt fjernelse af næsepolypper.

  Vægttab: anbefales hvis dit BMI er over 25. Der er mulighed for at få hjælp og vejledning til vægttab.

  Andre tiltag: Mave- og sideleje under søvn kan i nogen grad modvirke snorken og apnø.

Søvnapnø hos børn

 • Kan børn lide af søvnapnø?
  Ja. Børn kan snorke af og til, uden at dette giver nogen problemer. Nogle børn snorker imidlertid så kraftigt at det kan resultere i forringet søvnkvalitet. Typiske tegn på, at dit barn har søvnproblemer er hyppig, evt. kraftig natlig snorken, pauser i vejrtrækningen (søvnapnø), urolig søvn hvor barnet ”roder rundt” og hyppige opvågninger evt. med gråd. Jo mere udtalte søvnproblemerne er, desto flere gener har dit barn ofte om dagen, f.eks. i form af træthed og uoplagthed, koncentrationsbesvær eller evt. hyperaktivitet. Snorken og søvnapnø skyldes oftest forstørrede mandler og børnepolypper. Desuden disponerer overvægt, astma og allergi, luftvejsinfektioner og passiv rygning i hjemmet til sådanne søvnproblemer.
 • Hvad kan være tegn på søvnapnø hos mit barn?
  Typiske tegn på, at dit barn har søvnproblemer er hyppig, evt. kraftig natlig snorken, pauser i vejrtrækningen (søvnapnø), urolig søvn hvor barnet ”roder rundt” og hyppige opvågninger evt. med gråd. Jo mere udtalte søvnproblemerne er, desto flere gener har dit barn ofte om dagen, f.eks. i form af træthed og uoplagthed, koncentrationsbesvær eller evt. hyperaktivitet. Snorken og søvnapnø skyldes oftest forstørrede mandler og børnepolypper. Desuden disponerer overvægt, astma og allergi, luftvejsinfektioner og passiv rygning i hjemmet til sådanne søvnproblemer.
 • Hvad er behandlingen af børn med kraftig snorken og søvnapnø?
  Hvis dit barn udelukkende snorker, og ikke virker påvirket af dette, anbefaler vi at se tiden an, idet barnet ofte vil vokse sig ud af problemet. Hvis du derimod mistænker at dit barn har gener af sin snorken eller hvis du mistænker at dit barn har søvnapnø, bør du få dit barn undersøgt.

  Årsagen til snorken og søvnapnø er ofte store mandler og børnepolypper. Derfor kan snorken og søvnapnø i mange tilfælde behandles ved en operation, i form af fjernelse af børnepolypper og /eller fjernelse af mandlerne.

Søvnløshed / insomni

 • Hvad er søvnløshed / insomni?
  Søvnløshed (insomni) er et af de hyppigste helbredsproblemer i Danmark. Ca. halvdelen af alle voksne har oplevet problemer med søvnen og ca. 16% har haft søvnløshed i mere end 6 måneder.

  Det kan være problemer at falde i søvn, tankemylder ved sengetid, natlige opvågninger, udfordringer med at sove længe nok eller oplever angst/indre uro forbundet med søvn.

  På Søvnklinikken kan vi hjælpe dig tilbage til en naturlig søvn. Behandlingen er baseret på forskning og bygger således på strategier og behandlingsredskaber, der er dokumenteret som effektive til behandling af søvnproblemer. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi, undervisning i søvn, hjælp til at etablere gode søvnvaner og introduktion til specifikke behandlingsstrategier.
 • Er det farligt at lide af søvnløshed / insomni?
  Søvnløshed (insomni) er et af de hyppigste helbredsproblemer i Danmark. Ca. halvdelen af alle voksne har oplevet problemer med søvnen og ca. 16% har haft søvnløshed i mere end 6 måneder.

  Ved søvnløshed er der øget risiko for:

  > stress

  > depression og angst

  > overvægt og sukkersyge

  > hjerte-kar-sygdom og højt blodtryk

  > forringelse af livskvalitet

  > ulykker, arbejdsrelateret eller i trafikken
 • Hvad er symptomer på søvnløshed / insomni?
  Har du besvær med at sove, svært ved at falde i søvn eller vågner du for tidligt? Lider du af kronisk søvnbesvær? Tilstanden kan vare i kortere eller længere perioder og have mange forskellige årsager. Bl.a. kan stress, sygdom og bekymringer være naturlige årsager til søvnbesvær. Men, er søvnbesværet vedvarende og måske uden egentlig årsag, kan der være tale om kronisk søvnløshed, også kaldt insomni.

  Udover de natlige søvnproblemer forårsager insomni ofte en række symptomer på dagtid: træthed og uoplagthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær samt hovedpine og ømhed i kroppen. Nogle oplever besvær med at finde ro og hvile pga. indre uro og andre beskriver tristhed og manglende energi. Ubehandlet er tilstanden forbundet med en øget risiko for trafikulykker og arbejdsulykker og disponerer desuden til en række sygdomme som kan have alvorligere helbredsmæssige konsekvenser. Det gælder særlig forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og type II sukkersyge.
 • Kan insomni behandles?
  Søvnterapi er en effektiv behandling af søvnbesvær, hvor du får nogle brugbare redskaber til af finde tilbage til den gode og naturlige søvn. En naturlig søvn uden brug af sovemedicin. Vi fokuserer bl.a. på adfærdsændringer og kognitive teknikker. Det kan være udfordrende at gennemføre en søvnbehandling, så det kræver motivation og vilje til at agere aktivt for at forandre situationen. Vi kan hjælpe dig tilbage til en naturlig søvn ved brug af søvnterapi. Vil du vide mere om vores behandlingsforløb og høre om vi kan hjælpe dig, ring for nærmere information

CPAP

 • Hvad er CPAP-behandling?
  CPAP er en forkortelse for Continuous Positive Airway Pressure. Hvis du har søvnapnø er den mest effektive og bedst dokumenterede behandling CPAP. Apparatet fungerer ved at indblæse luft i dine luftveje, hvilket forhindrer dem i at falde sammen når du sover. Derved undgår du snorken og pauser i vejrtrækningen (apnøer). Apparatet er fuldt automatisk. Når du tager masken på og starter, er lufttrykket lavt. Under søvn stiger trykket gradvis, for at holde dine luftveje åbne. Behandlingen vil kunne give dig den gode søvn tilbage og forebygge følgesygdomme til søvnapnø.

  Behandlingen er som regel uden bivirkninger.

  Instruktionsvideo - Sådan kommer du igang med CPAP - se video-en her på siden (til højre hvis du er på din computer eller længere nede på siden hvis du ser fra mobilen),
 • Kan der være bivirkninger ved CPAP-behandling?
  Du kan opleve bivirkninger i forbindelse med opstart, for eksempel:

  - løbende eller tilstoppet næse: aftager ofte med tiden og lindres ved at øge fugtighedsniveauet i apparatet

  - tør mund og svælg: lindres ved at øge fugtighedsniveauet

  - muskelspændinger i nakke og skuldre: lindres ved afspænding/massage

  - luft i mave og tarme: aftager ofte med tiden

  - tør eller rød hud i ansigtet: lindres ved at give huden ekstra pleje

  Bivirkningerne er ganske ufarlige og aftager med tiden. Hvis du har vedvarende gener eller hvis du er i tvivl, så kontakt os.
 • Kan der være udfordringer i forbindelse med opstart af CPAP-behandling?
  Det kan godt tage nogle måneder at vænne sig til at sove med udstyret. Du kan for eksempel opleve besvær med at falde i søvn, eller opvågninger midt om natten fordi apparatet blæser med høje tryk, for at forhindre apnøer. Dette er helt normalt og du vil opleve, at problemerne aftager. Du kan evt. øve dig med udstyret 10-15 min i dagtiden, hvis du finder det svært at falde i søvn med. Forvent ikke at ligge med udstyret hele natten til at starte med, men tag masken på hver aften for hurtigere tilvænning. Giv ikke op! Selvom det kan være besværligt i starten, så bliver det nemmere med tiden.

Rengøring af CPAP udstyr

 • Rengøring af fugterkammer
  Fugterkammeret rengøres med almindeligt vand og afkalkes med klar eddike.
 • Rengøring af slange
  Slangen rengøres ved at skylle den igennem med almindeligt vand fra vandhanen.
 • Rengøring af maske/cushion
  Masken/cushionen rengøres i et vandbad med opvaskemiddel uden parfume i minimum 10 min pr. uge, ved behov flere gange pr. uge.
 • Rengøring af hovedtøj
  Hovedtøjet til masken rengøres i et vandbad med opvaskemiddel uden parfume ved behov.
 • Skift af filter
  Filter i CPAP maskinen skiftes ca hver 4.-6. mdr. Filtre udleveres til kontrol på AROS Privathospital