Behandling af karsprængninger i ansigt og på krop med IPL - Nordlys

Rynkebehandling med Botox - effektiv til panderynker, spændingsrynker, smilerynker & bekymringsrynken

Hvorfor opstår ”karsprængninger”?
Karsprængninger eller karudvidelser i huden, synlige som røde og blå streger eller plamager, kan opstå i ansigt og på krop som et led i aldersforandringer og især, hvis man har fået meget sol eller har brugt solarium intensivt. Karudvidelser kan også være et led i hudsygdommen Rosacea eller udvikle sig som senreaktion til strålebehandling for kræftsygdom. Voldsom akne kan ligeledes give karsprængninger.

Hvad kan behandles?

Alle former for overfladiske røde og blå karsprængninger i ansigtet, på halsen og brystet kan behandles. Dybere liggende blodkar, som nok kan ses igennem huden, men hvor blodets farve ikke skinner igennem, kan ikke behandles.

Hvordan behandles karsprængninger i ansigt og på krop?

Karsprængninger i ansigtet og på kroppen adskiller sig på flere områder fra dem, som optræder på benene. De er finere, mere overfladiske og som regel røde frem for blålige i farven. Behandlingsvalget bliver derfor et andet end på benene, og laserbehandling er klart det bedste behandlingsvalg. På Laserklinikken anvender vi den gennemprøvede Nordlys.

Hvordan virker Nordlys-behandlingen?
Nordlys udsender korte, intense lysimpulser af en frekvens, som selektivt optages af de abnorme blodkar øverst i huden, således at disse ødelægges uden at skade den omgivende hud. Principielt kan Nordlys anvendes til karsprængninger overalt på kroppen, men på benene er bivirknings- og smerteprofilen klart mindre gunstig, hvorfor scleroseringsbehandling er første valg på benene (se særskilt information om karsprængninger på ben). Derimod er Nordlys optimal til behandling af de ultrafine karsprængninger, som optræder i ansigtet, og på kroppen er laserbehandling den eneste mulighed, fx til behandling af karsprængninger efter strålebehandling mod brystkræft.

Hvor mange behandlinger er nødvendige?

Det er normalt tilstrækkeligt med 2 til 3 behandlinger med 6-8 ugers mellemrum. Men for at opnå det bedste resultat kan flere behandlinger være indiceret. Især karudvidelser på næsen samt næsefløjene kan kræve flere behandlinger, da de er påvirkede af et kraftigere blodtryk fra dybereliggende blodkar og derfor lettere vil kunne genåbne sig.

Forberedelse til laserbehandling

 • Mød barberet på de områder, som ønskes behandlet! Ellers afsættes en del af laserenergien i hårene frem for karsprængningerne, hvilket udløser smerte og mindsker behandlingens effektivitet.
 • Mød ikke solbrun! Jo blegere hud, des bedre behandlingseffekt, des mindre risiko for bivirkninger. Huden må ikke have været udsat for sollys de sidste 4 uger forud for behandling.
 • Mød op uden makeup

Behandlingen Under behandlingen iføres du øjenbeskyttelse, enten i form af specielle briller eller øjenskjolde. Området, som skal behandles, påsmøres en gel for at sikre en optimal lysenergioverførsel til hudkarrene. Hver laserimpuls dækker maksimalt et område på 1 x 5 cm. Impulsstyrken indstilles individuelt i forhold til hudtype, hudpigmentering og typen af karsprængning. Laserbehandlingen gør så lidt ondt, at den sædvanligvis foretages uden lokalbedøvelse. Smerten er at sammenligne med svirpet fra en elastik. I minutter/timer derefter kan man have en brændende, sviende fornemmelse i de behandlede områder. Varigheden af behandlingen afhænger af de behandlede områders størrelse og karsprængningernes variation. Typisk varer den maksimalt 20 minutter. I vanskeligere tilfælde foretages første gang en prøvebehandling af et enkelt område mhp. at ”skyde sig ind på” den rette laserdosis. Eventuelle bivirkninger og komplikationer Der er risiko for følgende ”Almindelige bivirkninger” (hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlinger):

 • Efter behandlingen vil der ofte være hævelse i 2 til 7 dage efter behandlingen.
 • Der kan eventuelt opstå et lille blåt mærke ved behandlingen.
 • Der kan efterfølgende komme ganske små, overfladiske skorper på de behandlede karudvidelser. Disse skaller af efter en uges tid.
 • Der er risiko for følgende” Ikke almindelige bivirkninger” (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlinger):
 • Hvis man er solbrun ved behandlingen, eller huden har været udsat for sol indenfor 2 uger før behandlingen, er der forøget risiko for forbrænding af huden med efterfølgende risiko for pigmentproblemer, med dannelse af enten for meget eller for lidt pigment i huden, samt for ardannelse.
 • Hvis huden udsættes for sol lige efter behandlingen, kan den reagere med at øge pigmentproduktionen og derved blive mørkskjoldet. Derfor er det vigtigt at undgå sol på området indtil huden er helt normal efter behandlingen.
 • Hvis man behandler solbrændt hud, er der risiko for en overfladisk forbrænding, som kan give overfladiske sår og efterfølgende lysfarvning af huden. Dette kan ligeledes ses ved behandling af hud med mange karudvidelser eller pigmentskjolder. Hudfarven kan normaliseres igen - som regel efter 3 til 6 måneder.
 • Ved photorejuvenation behandlingen er der, specielt hos mørkere og asiatiske hudtyper risiko for øget pigmentproduktion efter behandlingen, (postinflammatorisk hyperpigmentering).

Efter behandlingen

 • Undgå solen helt de første 4 uger. Sollys kan fremprovokere pigmenteringsforandringer eller vabler i huden. Anvend minimum solfaktor 30 de efterfølgende 3 måneder.
 • Huden vil ofte være sart, rød og lidt irriteret i nogle få dage.
 • Undgå at barbere og skrubbe det behandlede område i de få dage, huden evt. er irriteret
 • Hold den behandlede hud blød og smidig med en fed, uparfumeret hudcreme.
 • Undgå make-up på den behandlede hud, så længe den evt. er irriteret.
 • Vær tilbageholdende med mere anstrengende sportslige udfoldelser, så længe huden er irriteret, og så længe evt. rødviolet misfarvning er til stede. Det sidstnævnte er især vigtigt på benene.
 • I sjældne tilfælde og på udsatte steder kan der optræde vabledannelse. Jo mørkere(solbrændt) huden er, jo større er risikoen. Hvis der kommer vabler, skal de lades urørte, så længe de er intakte. Går der hul på dem, skal hinderne klippes væk, og området dels holdes rent med vand og uparfumeret sæbe, dels forhindres i at tørre ud med påsmøring af et tyndt lag vaseline (Kløverblads).
 • Kommer der tegn på betændelse, skal du straks kontakte klinikken for behandling.