10-årig klinisk undersøgelse understreger sikkerheden og effektiviteten af Eurosilicone® implantater

På Plastikkirurgisk Center AROS er vores standard implantatvalg Eurosilikone implantater. I denne kliniske undersøgelse af kvaliteten af Eurosilikone implantater, er 526 kvinder, som har fået  indsat 995 Eurosilikoneimplantater mhp. brystrekonstruktion eller brystforstørrelse, fulgt i 10 år. Undersøgelsens resultater er holdt op imod tilsvarende undersøgelser af andre anerkendte implantater og viser, at Eurosilikone implantater klarer sig fint i denne sammenligning.

I løbet af de 10 år gik 4,9% af de 995 implantater i stykker. Det er behageligt færre end konkurrerende implantater, hvor der er fundet at 9% defekte implantater. Kapselskrumpning, som resulterer i et for hårdt bryst, fandt man i undersøgelsen hos 13,8%, hvilket var lidt lavere end fundet for andre implantatmærker.

Behov for fornyet operation i 10 år efter indsættelse af Eurosilikoneimplantater registreredes hos 13,3%. I undersøgelser af konkurrerende implantater er fundet signifikant højere reoperationsrater, omkring 18,6%. Reoperationsrisikoen influeres dog også i høj grad af kirurgens dygtighed, hvorfor forskellen her ikke alene kan tilskrives implantattypen. På Plastikkirurgisk Center AROS er vores reoperationsfrekvens <10% på 10 år.

Men alt i alt viser undersøgelsen, at Eurosilicone implantater fint tåler at blive sammenlignet med andre implantatmærker.

For mere detaljerede resultater, læs den fulde artikel: Duteille F, et al.; Aesthetic Surgery Journal Open Forum 2019; 1(2); også tilgængelig på https://doi.org/10.1093/asjof/ojz012.

Du kan også læse artiklen på linket her >

Vil du læse om BFO med implantater på Plastikkirurgisk Center  - så klik her >

Tilbage til Artikler