AROS PRIVATHOSPITAL AKKREDITERET FOR 3. GANG

Vi er glade og stolte over at kunne fortælle, at vi på AROS nu er akkreditereret for 3. gang. Vi har netop modtaget den foreløbige ”høringsrapport”.

Akkreditering er en offentlig kvalitetskontrol som alle, der behandler patienter i det private sundhedsvæsen, skal igennem.

Formålet er at vurdere, om det sundhedsfaglige personale er kompetente til at udføre sine opgaver, at sikre et højt og professionelt kvalitetsniveau i pleje og behandling samt de tekniske procedurer heromkring . Akkreditering handler om patientsikkerhed, om at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, sørge for at alle er klædt på til at varetage deres opgaver. Det handler om udvikling og forbedring af kvalitet, og kravene hæves en smule for hver ”genakkreditering”.

I høringsrapporten fremgår surveyornes vurdering af hver enkelt indikator, et akkrediteringsnævn træffer efterfølgende beslutning om hospitalets/institutionens akkrediteringsstatus. Status som ”Akkrediteret” opnås, hvis samtlige indikatorer får vurderingen ”Helt Opfyldt” .

AROS fik akkrediteringsstatus ”Akkrediteret”, ”surveyorne” havde ingen bemærkninger…AROS Privathospital lever op til alle krav i Den Danske Kvalitetsmodel.

Læs hvad ”surveyorne” skriver om AROS her >

Tilbage til Nyheder