Priser hos Speciallægepraksis for kardiologi

Grundet den lovpligtige indførelse af Patientforsikringsbetaling på Privathospitaler, gældende fra 1. september 2013 pålægges alle patientbetalinger et patientforsikringsgebyr på 6%. Dette gebyr skal således tillægges alle oplyste priser. Til gengæld er alle vores patienter sikret dækning iht. den offentlige Patientforsikring modsat patienter, der privat vælger behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultationer & Recept

Konsultation 1.950,-
Udeblivelsesgebyr 450,-
Kontrol inkl. prøvesvar 900,-
Receptudstedelse 250,-
Speciallægeerklæring, kardiologisk inkl. ekkokardiografi 7.300,-
Second opinion, efter aftale
Blodprøver, Podninger, Røntgen, MR scanninger mm. efter regning

Undersøgelser mm.

Basis hjerte-check inkl. basis konsultation * Sygehistorie * Klinisk undersøgelse * Blodtryk * EKG * Ekkokardiografi * Blodprøver 4.900,-
Udvidet hjerte-check inkl. basis konsultation * Sygehistorie * Klinisk undersøgelse * Blodtryk * EKG * Ekkokardiografi * Blodprøver + evt. * Udredning af hjertearytmi * Forhøjet blodtryk 6.300,-
Ved ekstra undersøgelse fx R-test(mini-Holter) og ekkokardiografi tillægges pr undersøgelse 1.900,-
Ekkokardiografi inkl. kardiologisk vurdering 2.900,-
R-test (mini-Holter) inkl. kardiologisk vurdering 3.375,-
Blodtryksundersøgelse, ortostatisk, inkl. vurdering 3.275,-
Ekg-12 inkl.. kardiologisk vurdering 2.600,-